#5949: Biografen

AFEN 

" Yi!Å lI lll ill! Hill IYIHIUIHH äIYIiHHIi llIHH ll I, ll! Il

 

I

-a-.... m

Nya Björknäs Restaurant 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllIllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllIIIIllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllIllllllllIlllllllllllllllllllllIIIIIIllllllllllIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllIIIIIImlIllIllIlllllllllIIIllllllllllllllllllllllllll

giver föreställningar

Lördagen den 26 Nov. kl. 8 0. Söndagen den 2.7 kl. 7 em.

La IÖS I
g kärlek é

Fox-film i 5 akter. I huvudrollen JEWEL CARMEN.

Grannens nyckelhål m

Fox-komedi i 2 akter. k -

 

 

Söndagen den 27 Nov. kl. 4 e. m.

,. Barnförestållning -

MI  oo ENTRE: Äldre Kr.1.-,bqrn so öre -
. X Q) 6 r nöjesskutt. 

 

 

 

 

(Till kvällsförestöllningorncl öga barn ej tillträde.)

NA

än I I ll I! IIIIIII IIIII

Bröderna Olofssons Tryckeri, Stockholm 1921.

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1921
Place:
Björknäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain