#5946: Biografteater

1 1 1 - 1 1 rl 1 - 11 -1 T l 1 . 1 . H .Å 1 -1--x11.1w1p.y,111;14


fill W Och öppnas
Fredag-den K kl. ...e-m.

I 1-1 :11-11 1 .l
n 1- I 1 " 111v 11 1- - 1 -JM- 131,1, 1 1
f). v-sf
l .L l. 1 ;.1 .1 . j 1 -113 y =11 . 1 11 I 1 - ;;t
1 l . "   1 1 1 1 Ä 1, 1 c I l 11 1 I "l "1 I
1 1 .d . 1 , 1 . y
1 l y

 

Lördag-den 1 kl. ...c-am.
I I Söndag.. den f i kl. 1.... em.

BEEEISISZIISZIISZIISZHSISZIBB

Nöjet består almfen elegant förstklassig

f B og rul-T e ute r

Sjö  pà land.

 

 

 

Stor mekanisk Skjulhalltl- Luftkanonen japan, .
Lyckans hjul. Ringkastning.
Rättviser. " f -
-- Plåtkastning.
Kraftmätare. - -
Alla platsens starkaste man böra komma . . .
och pröfva sin styrka. 1 P r lsskJ utnlng I

 

Kom och se vad Nilbehagar  
vistas 1 har blott några dagar; 11 

. Da mitt FollmiljsI är det största snmähesöker lands!
bygden hoppas jag pà stor tillslutning. -

Ingen bör försumma tillfället. Y

w Nytt och tint program vid hvarje Biogralfäreställning.
Absolut blixtfria bilder. Rätt att ändra programmet förbehålles. I

Har vinnes manga. vackra tingk
med att skjuta skott och kasta. ring. I

 

 

 

OBS.! Glöm ej att komma mangrant. Der linnes nöje för både gamla och unga,
stora och små och alla måste vara med om att bevista Folknöjet.

Obs-.l Jöndagama öppnas Jjö på [and kf; å errzlv

Högaktningsfullt
A. S C II U L T Z .

 

 

l439. Skånetryckeriet Malmö, 1914.

Information

Title:
Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain