#5944: Svenska Folkbiografen

l
i
l
i

SvenskaF01k=Bi0grafen   2

 

 

, haller for vi

 

sning i i

 

 

I

ä sgr GoTTHARD.

J FRÅN FAlDo TILL AiRoLo.

Framför oss ligger en bred, stämningsiull day-dock plötsligt förvand- i

las utsikten och bergen ligga där vilda och pockande, Vi passera bryggan
vid Polmengo och komma efter en kort vandring till Piot-tines, yl se hyita
skummande vågorf bryggor, i dalar och klippor, och naturscenerierna vaxla
oupphörligt. Midt i denna gigantiska natur flyter Tessin fram vild och

skummande och vågornas brus blandar sig med vindens sångtill en under-

bar harmoni. -

Genom två labyrintiska spiraltunnlar komma vi sedantill Daziogrande,
en lågt liggande dal mellan Rodi och Airolo. I Sedan omväxlar bilden allt-
jämtsmed vidunderliga klippformationer, ljusa leende dalar och brusande
vattenfall.
Gotthards-tunneln.

Vitagraph.

f En ny sport.

Badfmed elefanter som trampolin;
EnP särdeles intressant bild.

q V O q O ..
Bubi och leionet.
-.- Enastående rolig skämtbild.
sKRATTSerEs.

 

 

 

 

Färden afslutas sedan med en resa genom den storartade Szt-

 
 
  

- -eff vrf-f

 Fri-arm" -  - f

ill

IPROÖRAM;

ivX

wsalwewwe

A Köpenhamn.

klo -........-

 

 GAUMoNT JOURNALEN.

(Lefvande tidning.)

Model i Paris. De nyaste eftermiddagstoiletterna från firman Boue Soeursw

Lyon, Frankrike. Motortäflan föranstaltad af aMotorcycle Club de France. i)

Calcutta. Ormtjusaren. -

Viktoria, Mexiko. General Pable Oonsalez bemäktigar sig staden.

San Francisco. Polisen uppbränner beslagtagna opiumpipor till ett värdeI
af 250,000 mark. i i

Sydney, Australien. Bilder från denVÄ senaste regattan.

Palma de Majorque. Trupper svär Itrohetseden. i

Bukarest. Kung Carol var närvarande vid öppnandet af det nya libe-
rala parlamentet.

.Hamburg Rikskanslern-Bethmann-Hollweg besiktigar insperatorerna.

Hildenlzeim. Bilder från årets hinderridt: officershästarna pröivas.
I Den härvarande aCirkus Variétem föll offer för en brand.
Trappan. Bilder fårn den högtidliga bisättningen af Kardinal Dr. V. Kop.

Durazzo." H. K. H. prins Wilhelmsjntåg i Wied den proklameradeV
fursten af Albanien. . ..

Tvillingbröderna. -

Sensations- ooh kärleksdrama i 2 atdelningar.

a

HösTAcKARNA.

M- Lustspel. -V i ,

 

Barn äga ej tillträde. Q

 

storslagna program. f

i Entré: i

J. E. Beh-rens Tr.

äIngen bör försumma att se detta

 

Vördsamt

e i Svenska Fozkaiografen.

Information

Title:
Svenska Folkbiografen
Printed year:
1914
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain