#5931: London

a

g. ll-IIII I I.

Telegram! "
:......................: 

 

h
-

 

Illllllllél IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIFII-.IIII

w

Jätteàngaren Titanirs
sista färd

l flera utdelningar. Stol-slagen bild.

" Barn era ej tillträde.

   
  

 

F
r
r
v
v
v
v
v
v
r
r
b
v
r
r
v
v
r
r
r
v
v
r
r
v
r
I

Palatset, Smingvattan  och Fontäner
 i, Versailes.

Enastående "vacker och Intressant kolorerad naturblld.

AAAAA

Detta berömda palats, hvartill knyter sig så mån- O många salar och rum, af hvilka särskildt bemärkes
ga historiska minnen, är uppfördt af Ludvig XIV, Ludvig XV:s arbetsrum, spegelgalleriet och Hera an-
som lat det af Ludvig XIII byggda jaktslottet, om- O dra. Den stora slottsparkeu är något ganska enastå-
byggas.. Sedan har det varit residens för det franska 1 ende i världen och vida bekant för sina vackra träd-
kungahuset, men efter revolutionen blef det inrättadt gårdsanläggningar med otaliga springvatten och fon-
till museum, hvilket dagligen besökas af en massa i taner, hvilkas vatten endast får lof att rinna vid na-
resande. Man företaget nu en tur igenom slottets o tionaliästen och större högtidliga tillfällen.

.AAAAA

of"

liillanunren  "limma s
I  liilsllrl.

Ulla! Hellimmesftreställning. Gripande bild. i

arn ega ej tillträde.

 regelåim ., V

- 0 i , o i 1 1
I a e l
n ri lg . , ,
beklaga alla de stackare som kommo i hans" vag, ty Vi met hvar el Vem Vara i hans kläder- 1

till skolan, beger sig Kalle i väg, men vi få verkligen andra, men hade de fått tag i honom, Så tror jag. att o V
det tycks som han ej ett enda litet grand har upptat- O

Bar-n ega ej tillträde.

o VUnder moderns enträgna förmaningar att gg, Snäll; I tat moderns ord. Det ena sprattet är värre an det -
:OOOOOOOO---OOOOOOOOÖQOQOQOO

t f Kalle blir målare. f
i , I Komlsk. . 3.... e. .J ...u-...e
a
Inträde som vanligt. Reserverade
platser tillhandahålles. I i
Barn fega ej min-ade till detta
program. w w  g i
F" Garanterad ensam uppföranderatt. 
The L ondon0 Biögra fsällskap.

 

kx

 

A B. Skånetryckeriet, Malmö 1912.

Information

Title:
London
Printed year:
1912
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain