#5930: Victoria

vlctnnA

l llilll lllllllllll i li- llB MUPllIUPIIS lltlllllllli tllållllllllll

Ett ohevakatlt
ögonblick

eller

Koketten.

Med den charmanta Skådespelerskan

Mzelle MASSART i lultllllrulltn.

Handlingen tilldrager sig dels bland Pyrenéernas snöhöljda
bergmassor, dels i Paris i våra dagar.

 

 

1 Dessutom:
i Veckans senaste i
g aktuella nyheter. g

Barn äga ej tillträde.

Skånetryckeriet Malmö, 1913.

 

F

lb

n
.I

lealtrMi nun

1I2 1-1I2 3; 6-11 e0 lln.

På grund af publikens stora intresse för
de eharmanta bilderna från

Kapten Scotts

L sista Sydpnlslärll

 

visas dessa ännu några dagar.

Allmänheten och pressen ha varit enstämmiga i sina loford
öfver denna enastående bildserie. " i

Syåsvenska Edngadef Snällposfen för söndagen den 23 dennes skrifver bl. a.:
Mignon har lyckats skaffa sig iilmen wKapten Scotts syd-
polsfärds. Denna är säkerligen en af de intressantaste filmer.
som någonsin visats. De storlagna och praktfulla scenerier,
som upprullas på den hvita duken, gör ett oförgätligt intryck.
Bilderna af dessa sällsamma och hemlighetsfulla territorier,
hvilka ingen människofot förut beträdt, äro tydliga och ytterst
vällyckade. De äro ett evigt dokument, ett varaktigt vittnes-
börd om kapten Scotts och hans mäns modiga kamp och döds-
förakt, deras lidanden och faror. Det är en iilm, som hvar
och en bör se.

ÅAAAAAAÅAAAAA.

Dessutom:

m roanaeocbvälwckaae i
bilderna från de kung= E
v

 

 

 

 

llQäS besök l Dälämä.

vvvvvvvvvvvvv

I
4
4
4
4
4
4
4
I

 

 

 

Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain