#5926: Victoria

i .
.. fy. .1
.I - - ff;
f f-tflå:
.- 1.-
.- I o
r . I .14 Å; r-
x I :I IP5:. "I"
- ; " 4740
I
. I. v
. i w
. r -

Hvarrlagar 5-11 e. m., Sänd och Helgdagar 1-5, 6-11 e. m.
Programmet. lill helIimmestöreslällning-ama kl. s-s e. m. upptagen

  6Svenska dagen6 lör Panama-Pacific-
utställningen i San Francisco 1915.

Denna intressanta och högst aktuella bild framställer de olika tästlighetrna den märkliga
dagen, då Sverige först af Europas nationer utvalde sin plats på den blifvande stora ex-
positionen i San Francisco 1915.

 

 

Heltimmesskådespelet

Förborgad i skönhet 

I En förtjusande bild, inspelad af framstående italinska skådespelare.
Barn äga tillträder till àseemle at dessa föreställningar.

kr. a-n e. m.
Victoria-Teaterns stora sueeésnummer

AMHÄLLET LY I BARN

uLes Miserables"
Återupptages för tredje gången på. publikens samfäldt framställda önskan.

w Biliettförsäliningen till denna föreställning tager sin börian kl. 5 e. m. W
Numrerarle platser. Priserna: 1 kr., 75 äre, 511 öre.

För att förebygga trängsel vid föreställningens början uppmanas publiken att i god tid försäkra sig om biljetter.

 

Skinetryckeriet, Malmö, 1913

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain