#5925: Victoria

i-i

-PCf-"N

L."

IO.

II.

Hvardagar 5-11 e. m., Sän- och Helgdagar 1-5, 6-11 e. m.

    

Herr llerhlays iilermàl

Skådespel i 4 akter.

1 :sta akten.

Hertig (le Blignys afresa.

På herr Derblays stora bruk.
Markisinnan de Beaulieu på besök.
Herr Derblays första möte med Claire
de Beaulieu.

Familjen Moulinet.

Claire väntar förgäfves på underrättelser
från sin fästman hertig de Bligny.
Markisinnan (le Beaulieu förlorar sin
process.

Hertig de Bligny förlorar hela sin för-
mögenhet.

Herr Moulinet uppträder som räddande
ängel.

Hertigen bryter med Claire (le Beaulieu
och förlofvar sig med herr .Moulinets
(lotter.

Philippe Derblay och hans syster Su-
zanne på visit på Beaulieu.

 

Skinetryckeriet, Malmö, 1913.

NNNNNNNNMNNNNNNNNNMWNN

Dramatifseradt etter din" franske mästaren Georges OhnetsI roman.

lO.

Il.

Claire de Beaulieu .

Philippe Derblay

Gaston de Bligny .

Bachelin, advokat . e ;

Personer:

:It-39k

Pierre Magnier

viä Theatre de la Porte
Szt Martin.

Pierre Juvenet

vid Theatre de la Renaissance

M. M. Candé

vid Theatre du .Vaudeville

"i Den berömda; divan  

2:dra akten.

Moulinet beslutar att med sin (lotter
göra sin uppvaktning på slottet.
Hertig (le Bligny erhåller underrätelse
härom.

Atliénais Moulinets triumf.

Ett kyligt mottagande.

Hertigen anländer.

Afsnoppad.

Claire de Beaulieus offer.

de Bligny försöker urskulda sig.
hDetta är min trolofvade - herr Der-
blay".

Giftermålskontraktet.

En viktig paragraf.

.ON

000000"meOQOOOOOOOONNOOOOOO0400606000"

97931

IO.

Szdje akten.

lin sällsam bröllopsafton.
Man och hustru - till namnet.
Claire vill med sin förmögenhet friköpa
sig.

Vid sjukbädden.

Philippes uppoffrande kärlek.
Kärleken börjar uppspira äfven i Clai-
res hjärta.

Bakom en mask af stolthet.
Iaktpartiet.

de Bligny försöker ett närmande.

Behandlad efter förtjänst.

0000 .ONNNNOOOONQOOQNNNOÖOONNOO .OQO 6000

.OONQSJI-iåcfà

4:de akten.

Claires födelsedag.

Claire mottager hyllningen från brukets
arbetare.

Uppgörelsen.

Männen taga saken Om hand.
Testamentet.

På andra sidan dörren.

Falsk stolthet.

En sömnlös natt.
En sista broderlig kyss.

Ett nytt släktband.

Oböjlig.

Duellen.

Claire kastar sig emellan och tråtfas af
kulan.

Man Och hustru.

OO"

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain