#5923: Victoria

v llllllll-l llllillll.

-
  5-11 e. m.

 

 

 

gt
å enat - 1
9

 

 X.

Endast 3 dagar till!

Med ensamrätt för

Victoria-Teatern

uppföres dagligen hvarje heltimma ett af världs-
litteraturens mästerverk

9:71?an uolz JcåszerJ

mäktigt gripande sorgespel

MARIA STUART.

flnspeladt och in i minsta detalj iscensatt
efter den store tyske skaldens diktverk.

 

 

 

Hutvudpersoner:
Maria Stuart . . . . . . . . Mary Fuller
Lord Darnley . . . . . . . . Richard Neill
Hannah Kennedy . . . . . Elisabeth Liller
Rizzio . . . . . . . . . . . . Wallace Scott

Paulet . . . . . . . . . . . . Charles Ogle

Lorraine . . . . . . . . . . Charles Sutton

Mortimer. . . . . . . . . . . Bigelow Cooper

Lord Burleigh . . . . . . . Robert Brower

Drottning Elisabeth . . . Miriam Nesbitt
Grefven af Leicester . . Marc McDermott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofnarren . . . . . . . . . Edward Boulden
Munken . . . . . . . . . . . Julian Reed
Marias läkare . . . . . . . William West
IE: :z JF så:- äl?   :E: EL?
llly föreställning , , I .
F mm hemma   lanllralllirlllrlse
= med hönan L=  .. 
l i 25, 35 och 50 om
I kl. 5 e. m i
re Ef-F n  ee-H-ea

 

 

 

 

 

 

Det historiska skådespelet utspelas i Skottland och England under
åren 1565-1587, då drottning Maria slutade sitt lif på schavotten.

Dessutom visas:
Christina Nilssons
Gretvinnan Casa Mirandas 70 årsdag

(Specialkinografering för Victoria Teatern),

Barn äga ej tillträde.

2874 Skånetryckeriet, Malmö 1913.

 

n
lg

 

l

 

 

J
l

 

 

 

 

5-11 e. m.

 

 

Hela den äfventyrsälskande Malmö-
ungdumen till Teater Minnen!

Vyer från den

AAAA
vvvv

AAA AAAAA
vvvvvvvv

åaint -Jean - de - Luz.

AAAA

gamla franska staden

AAAA

vvvv vvvv

Buäffeljakt i Indien.

Oerhördt spännande. =

Sittmlltllt llilllt lllllll llllllllillfllll.

ln nlnlin lillen.

Spännande detektivdrama.

i två. afdelningar af
P. 6 H R B H 6 N l.

HUFVUDPERSONER:
Bankir Waldner Hr Max Desjardins.

Lardier Hr Volny.
Detektiven ii ii "ii Nick Winter.

En serie af de mest hemlighetsfulla stölder begås iett
hus i Paris. Världsstadens skarpsinnigaste detektiver engage-
rades, men icke det ringaste spår upptäcktes, som kan tjäna
till ledning. Oskyldiga personer misstänkas, häktas och mås-
te frigifvas. Ett ogenomträngligt mörker, som trotsar alla
förklaringar, hvilar öfver de hemlighetsfulla brotten.

Då kommer lösningen -- så enkel och naturlig, att
den slår alla med häpnad och förvåning.

Det är en historia så invecklad, att den sätter åskå-
darens skarpsinne och gissningsförmåga på det hårdaste prof
och med en upplösning så raffineradt enkel och så genialiskt
uttänkt, att häpnaden och öfverraskningen öfvergå till beundran.

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain