#5921: Victoria

5-11 e. m. 5-11 e. m,

 

KFr. o. ni måndagen den 29 sept.

Filmåfahr. 66Dafnxn rks56 v s h  [I e  :

märknga mgngpglmm. Järnvägskatastrof i Paris. De årliga mä-
sterskapstäflingarna. Parlsermeder. Luft-
skeppet "Zeppelin LI", sem nyligen förolyc-
kades. En esänkhar räddningsbåt. En fruk-
tansvärd eldsvåda å Jersey City m. m.

 

 

 

 

f hamnare

eller

Krigsskådespel i 4 akter med motiv 
från senaste fiendtiigheterna

på Balkan Smugglarne.

Skådespel (endast å Teater Mignon.)

 

 

 

 

= l hufvudrollerna = tt
Danmarks kända och upp-

mäpél de Omgimillgdf.

buma Skådes elare Praktfuna namn-bilder (endast å
I p I Teater Mignon.)

Bland de oerhördt spännande t
momenten, som hela bilden är spän-
kad af, framhålles, då att krigs-

 

  

 

 

 

skepp spränges i luften och en af tt pOpuåätåiåJStG
korrespondentens flygmaskiner séàdåspgäàirg på, fääm!
bembarderas och störtar till mar- i L .
ken, Kulmen i filmen nås likväl, T  w
då ett expresståg efter slaget vid Lustspel af G. af KLERCKER.
Kirk-Kilisse med full fart rusar t, - ., ,
I I bufvudrollen Oscarteatems populare komiker
fram mot en underminerad bro, .
störtar ned i floden, isitt fall dra- Axel Rlngvall-
gande tusentals sårade till botten. à I - I
Barn äga ej tillträde. , .
  t Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain