#5918: Victoria

lllllllllll-l lllll.

5-1 1 e. m.

 

 

   

Med ensamrätt fiir

Victoria-Teatern

uppiöres dagligen hvarje heltimma ett ai världs-
litteraturens mästerverk

erdntå uon .JCäszerJ

mäktigt gripande sorgespel

Mil-.Blå .... 

Inspeladt och in i minsta detalj iscensatt
efter den store tyske skaldens diktverk.

 

 

 

 

Hufvudpersoner:
Maria Stuart . . . . . . . . Mary Fuller
Lord Darnley . . . . . . . . Ricbard Neill
Hannah Kennedy . . . . . Elisabetb Liller
Rizzio . . . . L . . . . . . . Wallace Scott

Paulet . . . . . . . . . . . . Cbarles Ogle

Lorraine . . . . . . . . . . Cbarles Sutton

Mortimer . . . . . . . . . . . Bigelow Cooper

Lord Burleigh . . . . . . . Robert BroWer

Drottning Elisabeth ; . . Miriam Nesbitt
Greiven at Leicester . . Marc McDermott
Hoinarren . . . . . . . . . Edward Boulden
I Munken . . . . . . . . - . . Julian Reed
Marias läkare . . . . . . . William West

 HE: :EI  :f-I. F ::

N förestälinin i i   .
v g Vanllramljairlser

 hvarje heltimma 
 25, 35 och 50 öre

 

 

i." ll

 

 

Jlii

 

 

 

 

 

ui
Ir

ll Jl

med början
kl. 5 e. m..

[EF :5: :5: :EI  :Fn :: J: tå
Det historiska skådespelet utspelas i Skottland och EnglandÅ under
åren 1565-1587, då drottning Maria slutade sitt lif på schavotten.

4u
n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom vias:

Christina Nilssons
Greivinnan Casa Mirandas 70 årsdag

(Specialkinografering för Victoria Teatern),

Barn äga ej tillträde.

2828 Skånetryckeriet, Malmö 1913.

 

àn

 

 

 

 

. f: Pi.-
.- c i
i .
Il,

li

 

5-1 1 e. m.

 

 

 

I dag visas ater ett af Teater Mignuns
= populära barnprogram! =

lllllllillli illliili lllllllll-

EnnanE

MJWMWWWWCWWWWWWWW

 

 

Innehåll:

Boulogne: Festtåg.

Moskwa: Stor manöver.

Kina: Upproret i Shanghai.

IAmsterdam." En stor ångare sjösättes.
Paris: "Caf Conea-festen.

Amerika: Djärf färd utför vattenfall.

Paris: Adrianopeldeputationen.

Breslau: Förödande Öfversvämning.
Franska Vestafrilca: Revy af de infödda soldaterna.
Deauville: Hydroplanuppstigningar.

Madrid: Mästerhoppare på tjurfäktningarna.

Bilder ur hägerns lif.

Intressant och lärorik.

En svartsjuks dröm.

Amerikanskt drama.

En resa på Bergenbanan.-

(Endast å Mignon).

III AX H ATT. ams:

Ett af de dråpligaste af den oförlilfnelige Max Linders påhitt.

Nytagen fotografering.

"WWW"

Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain