#5916: Victoria

llllllllll-l 1  .

 

 

  

5-1 1 eo mo

Fr,o. m. måndagen den 13 uppföres den länge bebådade lzsta
delen af Gaumonmykem "Ur liivet"

O n
.
l

 

Skådespel i 4 akter.

l hufvudrollerna:

. M. Navarre.
Hans hustru . . . . . . M:me André Carl.

Den heliga elden,

som nyligen hade sin urpremiär på
"Mozartsalen" i Berlin, har af hela tyska
pressen enhälligt betecknats som ett af
de mest storslagna filmsskådespel, i
både rei och inspelning, som någonsin
visats i den tyska hufvudstaden - - - -

Merol, kompositör. .

Uppfäres med ensamrätt endast ä I
VlGTORIA-TEATERN.

Vanliga biljettpriser.

Barn äga ej tillträde.

3742. Skånetryckeriet Malmö 1913.

 

ll

mf
n

J:
4ng

 

 

 

 

 

   

5-1 1 e. m.

Veckans senaste nyheter
i :i lefvande bilder: - -

 

 

lnnehålla bl. a.: Från president Poincarés
Eriksgata genom Frankrike. Siösättning af
Rumäniens största fartyg. En våldsam elds-
tråda i Smyrna. Tjurtäktningar i Förenta
Staterna m. m.

 

 

 

 

 

 

Gänga-we? 
i Of en
gin han skelungdomcns 
-ll w . . . lF
 tailmgar I Stadion. 
E (Endast å Ceater mignon). gin:
giaääzscljeåäääääeääägääå -

 

inlinnnnn linda.

Firman linnritnn Ilinemn senaste indinndnnn.

jlllax som musiker.

Den oförbrännelige Max Linders senaste skämt.

Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain