#5914: Victoria

lllllllllllll-T .

 

 

 

I dag, tisdag, premier på det enastående,

 

storslagna, världsbistoriska skådespelet

lllEllPAlllA

 

 

 

--
...IJ
lll-llllllllllllllllll Illlllllllllllllllllil

 

 

llrllll

llllllllll il

I hulvulmllln len lilllusamll
llsla lansisen ull skill-
sunlelslan

 

 

 

 

 

är en iilmsskapelse, hittills utan motstycke, i
hvilket stora världshistoriska händelser upp-

Cleopatra , , o ,
rullas I en rad praktfulla tldstroget aterglfna

scenerier ai enastående glans och Iif. Ett bildgalleri, där man ser
framträda skönhetens drottning för alla tider den bedårande

och sådana väldiga gestalter som Octavius och
Marcus Antonius, ser österlandets och västerlandets
jättehärar drabba samman i kampen om världsherra-

i våldet - åskådliggjort med en klarhetoch en med-

verkan, som väcker beundran och häpnad öfverteknikens och konstens makti våra dagar,

är ett mästerverk, som väl svårligen
torde kunna öfverträffas.

Cleopatra

Dessutom uppföres som extranummer:

En  i.  :Ei 
[I] Från Svea Lifgardes jubileum.
EJ;

 

 

 

 

Hertigen af Västerbotten introduceras i ledet.
:P :får :I---rF - :IP J

 

[EEE]

 

Barn äga tillträde.

4028. Skånetryckeriet Malmö 1913.

 

I

1F

J.
n

J.
n

n
1:

är
n

IL

 

 

 

 

   

5-1 1 e. m.

 

Storslaget nyhetsprogram! i
Senaste världshändelserna.

PATHE

GAILLION, FRANKRIKE.

Backlopning för automobilier härstädles, er-
bjöd föga intresse på grund af det ringa
antalet täflandle.

"MADRID sPANIEN.

Konungen och drottningen af Spanien, som
återkommit från San Sebastian, ha hållit
sitt inträdde i staden.

PARIS, FRANKRIKE.

Kapplöpningien om Paris Stadfsf-ullmäktiges
pris gick af stapeln inför en särdeles ele-
gath publik. Efter en mycket omltvistad
löpning, inkom "Nimbus" som nummer
ett i målet.

PARISERMODER. Nyheter "Lu-elie".

VIAIREGGIO, ITALIEN.

Sedan kung Viktor Emanuel invigt arbete-
na för den nya hamnens byggande, lämna-
de han staden ombord på en tborpledlbåt.

PARIS. FRANKRIKE.

General Vérand åsåg på Invalid Esplana-
den förbizmarschen af gendarlmerielt och af
det republikanska gardet.

CHALON SUR MARNE, FRANKRIKE.
En militär sch-nitzeljakt har "agt rum i myc-
ket omväxlande terräng.

MADRID, SPANIEN.

Mr. Garziane, Rumänisk Minister Plenilpo-

 

 

tentiére, ankom-mer för att fnarnlam-na sina
ackreditivbref till Alfonso XIII.

MUNCHEN, BAYERN.
H, K. H. Prinsen af Bayern har besökt den
stora Oktob-enmarknaden och där-efter ås-ett
en kapplöpningsstart.

NEVV-YORK.
Die jordiska kvarl-efvorna af New-Yorks
borgmästare, Mr. Gayner, hafva med stor
pomp och ståt förts till Greenwoods kyr-
k-ogård.

MALTER, TYSKLAND.
Konung Fredrik af Saxen har assisterat
vid invigningen af slussen vid Weisseriitz.

MADRID.
Franska republikens presidents resa i Spa-
nien Efter att hafva blifvit mottagen vid
stationen af H. M:t Alfons XIII, beger
sig president Raymond Poifncaré till Kung-
liga Slottet, hvar-est han åser truppernas
dietilering.

TYOLEDO.
Efter aflagd visit i katedralen Och inf.a11teri-
skolans museum, assisterar konungen och
presidenten vid diverse exercisöfnilngar. ult-
f-örda af officersvolontärer.

Catalonien.

Praktfulla

naturbilder.

igenarflickan.

Drama.

.vill lillen

Lustspel.

testerna.

Från Svea Lilgardes jubileum.

Hertigen af Västerbotten introduceras i ledet.

(Endast å Mignon ocb Victoria).

t

Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain