#5912: Victoria

5-1 1 en mo

Urpremiär för Sverige!

l dag torsdag uppföres för första
gången i Sverige världsfirman i
ltalas omtalade ooh med spänning
emotsedda

stora praktnum.mer

TNINGEN
MY KE.

Praktfullt iscensatt skådespel ur Ihoflifvet.

 

 

 

 

 

 

 

Hvarje akt är mättad af spännande Handlin-
gar och intriger och utförandet har lagts i
händerna på Italiens förnämsta sceniska
förmägör.

0193.! Vanliga biljettpriser.

Barn äga tillträde.

 

3968. - skånétryckeriet Malmö 1913.

än
n

in!
.I

 

u
.I

JF
ni

J-
J:

n
.I

.Ii
.Ii

n
n

dr

 

 

àn
n

 

 

Nllillllll.

   

5-1 1 e. m.

Hänförande naturbilder från

n n n u .I u
i .Ii n Qui n n .r ä

Brandkåren
i Yokohama.

Intressant kulturhiltl P

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom kvarstår på programmet på
mångas uttalade önskan

Walter Smidfhässlers
förtjusande komedi

"Från en liten

garnison."

Fröken Hedda Vernon.

 

 

Barn äga tillträda

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain