#5910: Victoria

Q  det ena-Stående

 

 

 

 

 

l hulimlmllen [len Iiiliusamle
iislia iansisen um sitte-
sieleislian

Mrlli

alllarknws a

 

 

 

 

 

 

 

är en tilmsskapelse, hittills utan motstycke, i
hvilket stora världshistoriska händelser upp-

Cleopatra , , é .
" rullas I en rad praktlulla tidstroget återgifna

scenerier af enastående glans och lif. Ett bildgalleri, där man ser
framträda skönhetens drottning för alla tider den bedårande
jättehärar drabba samman i kampen om världsherra-

väldet - åskådliggjort med en klarhet och en med-

verkan, som väcker beundran och häpnad ölverteknikens och konstens makti våra dagar.

och sådana väldiga gestalter som Octavius och
Marcus Antonius, ser österlandets och västerlandets

är ett mästerverk, som väl svårligen
torde kunna öfverträffas.

Cleopatra

Sydsv. Dagbl. Snällposten för den 5 dennes skrifver:

Victoria-Teatern hade i går premiär på en Him, hvilken får räknas till en af de märkli-
gaste, som uppförts i Malmö. Det är skådespelet vCleopatras, utgånget från Pathé. Man har
sannerligen ej skytt några kostnader för att få filmen så storslagen som möjligt. Också får man
se en iscensältning, som endast kan ställas i skuggan af wQuo Vadisfb På duken upprullas sce-
ner med en klarhet och masseffekt, som måste väcka beundran för lilmsteknikens kolossala möj-

ligheter. I hufvudrollerna spela framstående skådespelare, främst bland dem den berömda ryska
dansösen och skådespelerskan Napierkowska.

 

Dessutom uppföres som extranummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

lir f aha-L QS: se gin
[H Fran. .Svean Lifganles jubileum. m
EI: i: gb :: iir-i: - elit: JE]

Barn äga tillträde.

4045. Skånetryckeriet Malmö 1913.

 

AH

 

AlL

u
JL

IL

 

 

 

5-11 e.

 

Sf ..f

 

 

Innehåller bl. a.: Täflingen om "Gordon Bennet"-

pokalen, Sammanstötning mellan ett par lokomotiv,
Parisertoiletterna, De räddade Ifrån den fruktans-
värda katastrofen pä "Volturnos" m. m. Va V0

tràn tilipinema

llllfäSSällI kllllllfStllGlQ.

Uskyldigt misstänkt ll Fisiarmniai.

l bufvudrollen Mr. Pantzer.

"modem Pictures"

IZaturserie

 

 

Spännande A. K.-drama!

Mack vill magra.

Säsongens dråpligaste Vitagrapb=LustspeL

"I

:I

Dessutom kvarstår på programmet de utomordentliga
bilderna

Från Svea Litgardes jubileum.

Om denna bild skrifver Sydsv. Dagbl. Snällposten för den 5 dennes:

- - w- Dessutom visar med ensamrätt för Victoria-Teatern ocb som
vi i gårdagens nummer] nämnde, Teater ngnon, de utomordentligt vål-
lyckade bilderna från Svea lifgardes jubileum i Stockholm i torsdags, då
den lille sjuårige bertigen af Västerbotten, äldste sonen till värt kronprins-
par, enligt regementets gamla traditioner under storartade fästligbeter
inskrefs i regementets rullor. .

Högtidligbeten, som försiggick i närvaro af konungen ocb drottningen
jämte bela öfriga konungafamiljen, ägde rum på kaserngärden, där bela rege-
mentets officerskår ocbfmanskap under stor parad bälsade sin yngste lifgardist.

Bilderna visa oss bela ccremonien, de kungligas ankomst till kasernen,
den högtidliga paraden, det ögonblick då den lille prinsen vid sin faders
band ställes in i ledet af sitt blifvande kompani ocb afslutas med de böga
. gästernas afresa från regementet, bälsade af bela den paradklådda skaran.

t Det är en film, som bela Malmö bör se.

å

CNSEBBESESBEB

L

L

I
N

Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain