#5909: Victoria

Ännu några dagar
det charmanta

Heltimmeslustspelet

Ilnr lura-lm

Efter Alexandre Bisson,s och Fabrice Carrés
berömda komedie.

PERSONER:

Lambertin

Paul Numa
vid Comédie Francaise.

Herr Byråohefen

 

 

 

Landillac M. M. Sylvestre
Bouquet ,, Simon
Suzanne Mzme Maelse
Mariolle GABRIELLE LANGE
Gilberte ,, Chareus
Mt P R l lll 0 E.
Extranummer:

J ätteeldsvàdan

vid Nordiska kompaniets nederlag i
Stockholm Tisdagen d. 18 Mars.

Barn äga ej tillträde.

Skånetryckerict Malmö, 191 3.

 

är
1.

lf
r

u
ui

JF
n

.I
n

:lf
n

 

ll

 

 

 

lnlerMi nn  

--

112 1-1]2 3; 6-11 e. m.

   

Vätldsnybet!

Scotts sista==
= Sydpolslärll.

(Autentisk kinografering. C:a 1,000 m.)

Ej att förväxla. med annan förut visad
Scuttfhild.

Ur pressens omdöme:

Sv.  - - e Det är underligt vackert, stor-
artadt och fylldt af ett djupt intresse. Man fär se sä
mycket, som man ej hade en aning om, - - och
man sitter hela tiden i en stor och stilla förundran.
- - - Och man går därifrån imponerad och kän-
ner sig förfärligt liten.

jV. Q.  - - - Den säkert intressantaste
och mest aktuella af världens alla biografbilder. - --
En mäktig känsla af beundran bemäktigar sig åskå-

daren. - -- -
J).  - - - En första rangens attraktion.
.77. 3.: - -- - Ett nummer, som torde höra
till de intressantaste, som Visats på svensk biograf.

Soc.  - - En mycket intressant bildserie;
den bör ses af alla, det förtjänar den. - -

 

vacacåf-I
l--.-I l--,

Från de kun gllyas
Dalabesök.

Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain