#5907: Victoria

nnl

men.

 

 

5-1 1 e. m;

Endast 4119-9211. till!

 

 

 

 

 

 

N. Garas.

 

 

mm www

Det är i hnfvudrellen sem den

unga grefvinnan i dramat
sem ERNA MURENA skapat sitt
vtlrldsryktes Hun star här ännu
eunpnadd, i sitt glänsande spel
vida diverträtlande alla de öfriga
- : moderna tilmsstjärnerna : :

Barn äga ej tillträde.

 

Skånetryckeriet Malmö 1913

.I

l x".

 En resa genom det

 

 

 

min min.  

5-11 e. m. é

 

 

 

Glänsande amerikanskt speeialpregram!

 

 

Senaste
Världsnyheterna

 

 

 Fågellifvee iWales.

Gripande tragedi ur ryska 
societetslitvet i 5 akter af 

 

 

 

 

 

. -H
lnlnnr nl nmtn

 

Det absolut mest spän-
nande drama som utgått
från firman A. K.

 

n a t u r s k ö n a
IIIIIIIIIIZII:   ll t a I] a. :ZIIIIIIIZIIII

Häntöramle bilder.

Aprilnarrl.  
Vitagraplls sista lnstspel.
l- hufvudrollen Bunny.

Barn äga tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain