#5902: Biografförevisning

i 1- j o-.A--qu--no w if o-AL--Ar-.lb-Q--l o .-

"SilllBlHS f Sklale, , W :Induslriellanaturscener:
åtal-slagendramatisk skild- I Iy "våle (läddlalltléll.V  
"1""Xffånvikiwa-"den- 1 I 1 lm-rstlluilY url 1 man. W

 vw1 vvvvv-W  1 

i 

  
 

 

 

 

v  rnle-e

 

 i U , . l 1. . . .1 r
-l-:z an -m.lw.f. -14 U 3,11? NJ f U, w. , .H
ml

0661

Ålo"

Q.

1 I 1 Dmmatigktgkåldesfpel i1232 ellnlelrlillgfäll".Ni " l f f i i 
89.06.7600-OQQQQQOQQOÖOOOOQI"lmf]

- 1 Q i l 1 1- l ,- w 1 l x l .1 , 11-;1- W . - 1 .i . I i
ö i 1 1, l 1 f 1 1 .h , 1 " l i . i
I 1 1 0.: 1 1 , 1
l l ,

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
   
  
 

y Ämm.mas-fal.sim-s. W

Trist och l some.. f ;  ,

i Legend ur sagocykeln. omV1 ridrlaanan1 av riuidaiv bordet år 5.1161 efter. Kristus. V

 

 

q i Tristan och Isolde, denna medeltidslegend som" givit upphov till poemer och romaner på så
l v.många iolikaf språk, .är historien om denföraldralöse Riddar Tristan,t som bortföres av sjörövare, men
återföres av sin farbror Marke, konung av Cornvall,-och den blondaIsolde.  I! 1 ,
i v - I Konung 1lidiarke ger efter-QförW sin omgivnings uppmaningar Woch-Ås,amtyfcker till att gifta sig med
v den skönalsoldej Atföljfdilfav, sin favoritslav Rosen avresegr Tristan "för attf å .konungens vägnar led-
1 saga,l henne qutill Whovetl.1 Sändebudet; förälskar sig i den blivande drottningen och är nära att dödas av
den -avundsjuke slaven; Lyckligtvis förvandlade fen Morgans i den giftdryckL som Rosen slår i åt honom,
tilli en karleksdryck och del bagge-lunga1 falla i varandras arman- Från .detta onblick fatta de ömse-l
f " sidig kärlek till varandra samtdölja sig A1i skogen Morois7 varestfde föra ettobundef och lyckligbliv.
1 i 11 De båda älskande förrådas av Rosen och. överraskas av konungen. .Denne känner medlidande
- 1 medfderas ungdom och benådar- dem. Men de båda unga förskräckas över den-passion de ej kunna
1 l frigöra sig ifrån och sökadödlengf W q x  1 i 11 I i i
   

  i 
v" AA; 14-41- i

f lmlslemllr w min-lamm -

I l f .Stol-mande skrattadecàs. v

 fri1  

  
 

    

 limmliiw W var 

 1.4
l

x f J... , 

1 Basis han 

Y

X Vilken överraskning väntar icke Herr och Fru Plommon-
1 kvist, när de återkomma från en i övrigt ganska misslyckad
resa! De få. tillsin harrn konstatera, att"möblemanget1till stör-
re delen Ibortflyttats eller sönderslagits under deras frånvaro
av ilsjanarne i huset, som värkligen visa sig hava en1 alltför
modern uppfattning om" ysinawplikter gent emot husbondefolket.

AJ;

  ett iridiulltPI hUS-

1 I Säsongens största skrattsuccàs.

r .

.L

.ALÅLL
A

-Y YTTTYYYTYYYYQ, oYYYY-YfIYYYYYY
i W "lnuin här lilrlumma denna liirlslällninu. Sista "inställningen lill slsnnuun,I 

 f f 1 Entré: Äldre 50,öre,1barn 25 ör-w

l l

F w
F. -
.k

 

. Skåne-.tryckeriet Malmö, 1913.

Information

Title:
Biografförevisning
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain