#5897: Metropol

Specialteater for kinematografisk konst.
Centralpalatset - Continentalgatan.

Trelleborgs i alla bänseende bästa ocb modernaste biograf.

Dagligen tre stora en och en halv timmes föreställningar, kl. 6, 7,30 o. 9 em.

Sön- och helgdagar tvänne stora Barn- och Familjeföreställningar kl. 3 och 4,30 em.

Aftonföreställningarna börja sön- och helgdagar kl. 7 em. Biljettkontoret öppnas 15 minuter före första föreställningens början.

Trots de gedigna och första klassens program som visas å. Metropol-Teatern är biljettpriset endast 25,  och  öre-

 

Y Y Allmänheten torde observera att tillfölje denna teaters moderna apparater och  Y
O I maskiner bilderna återgivas på. duken på. ett för ögat alldeles ofarligt sätt. O O

  
 

 

 

NNWNNNNNONNNN 0 OWNNNNNNWOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNMNQQWNNWNNNN

PROGRAM

Torsdagen den 2 Oktober-Söndagen den 5 Oktober.

Fly-gn-y-tt:

Ghnvillatds flytningar

i Stockholm.

De enträgna besökarna.

Edtson=t2ustspet

De nygifta hava just kommit till sitt hem och glädja sig där att iensamhet
få njuta sin lycka. Men huset är snart översvämmat av besökande och all trev-
nad är borta, ända tills jungfrun finner på ett sätt att köra dem alla på dörren.

 

Dödsritten över prärien.
lndiandrama i 2 akter.
in titt av nnrninl Inatt ntll verkan. llnt tinnstn lndiandrama sntn nånnnsin utkommit.

Iscensättning: AMERICAN BIOG-RAPH.

AjB äro ju kända för att kunna producera bilder, som i spänning söka sin
like. Och i denna film kan med fog sägas, att de verkligen slagit rekord ifråga
om nervkittlande situationer.

En drabbning så levande verkligt iscensatt har väl sällan förekommit å film.
Som furier storma indianerna nybyggarbyn och i ett blockhus utkämpa nybyg-
garne striden.

Då erbjuder sig en man att rida och hämta hjälp och i rykande fart går
hans galopp över prärien, omvärvd av fiender. Under tiden har indianerna kommit
allt närmare avgörandet men i sista minuten kommer hjälp och nybyggarne räddas.

Mitt bland alla scener av blodiga strider är invävd en liten flickas barnsliga
kärlek till sina små hundar och hennes stora hjältedåd, då hon räddar ett stackars
litet barn, som gråtande ligger på fältet, under det kulor och pilar susa om-
kring hennes öron.

WE" i QUI) VADIS? kommer!

 

2994 Skånetryckeriet, Malmö 1918.

 

 

 

Sista Lusispels-Hytt från Leon Gaumont, Paris.

I FÄLLAN.

Ett tokroligt lustspel varåt alla få. sig ett gott skratt.

I huvudrollerna de kända Lustspelsskàdespelarne

Fröken SUSANNE GRANDAIS och LEONCE PERRET.

Skeppet
Louisianas undergång.

Drama i en akt av EDISON.

Fruktansvärd krutexplosion! Ett fartyg springer i luften!

Kapten Henrik har hemkommit från en föga inbringande resa; det visar sig
hart när omöjligt att konkurrera med ångarnes billiga trakter. Han sammanträffar
emellertid med några av ledarna för sydstatsrevolutionärerna, vilka övertala honom
att frakta en större krutlast mot en ersättning av 20,000 mark. Leonora, kaptenens
trolovade, är dock emot förslaget; hon anser nämligen risken för stor. Tänk om
någon olycka skulle hända! Men det stort tilltagna penningebeloppet ställeri
utsikt ett nära förestående bröllop och Henrik beslutar sig trots allt att våga kuppen.

Under överresan överträder en matros det stränga förbudet mot rökning
ombord. Han hade somnat ifrån sin cigarr och vaknar först, sedan sängkläderna
fattat eld. Alla hans ansträngningar att släcka elden äro fruktlösa. För sent
ångrar Henrik, att han någonsin åtog sig uppdraget. Till allas fasa står det klart
att elden tar överhand. Om några sekunder skall den ha nått krutlasten!

Alla ombordvarande lämna det brinnande skeppet med undantag av kaptenen,
han dukar under av ansträngningarna och medvetslös störtar han ned på däcket.

Emellertid har Leonora, Henriks trolovade, uppe från fyren sett den över-
hängande faran. Beslutsamt beger hon sig i en båt ditut. Det redlösa fartyget
har kört upp på en klippa, då Leonora äntligen äntrar ombord. I sista stund
lyckas hon föra sin älskade i säkerhet.

Några hemska ögonblick av ohygglig spänning och det stolta fartyget springer
i luften. "

Då röken skingrat sig något, återstår blott några vrakspillror.

W

Information

Title:
Metropol
Printed year:
1913
Place:
Trelleborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain