#5827: Spånga Folkets Hus Biograf

f Siimlauenllunl!! sunlemher I kl. - u; m. I

v-PRocaRAMf-  ,
. -V rf

H 1 

 

 

 

     

Gaumoht journal.

4"-

, w.

hissemannà Irimslrà .2 -

 

ä l

 

Robétàs med sinawdreskswerade apor 1och hundar;

Ett värdefullt och muntrancley dressyrnummer.1

 

 

Människan Vfnån nnndnn.

Efter Davids mytologi om urtidsmänniskan.

 

 

  

V ffié:IW!lX,l-Å"IÖV YIIWAXII-"Illfl låsa I 1"! ,lx l1.."7VIVIVIIÅI lfl"!74V rlfVl IVNIVIIVIEX "ll "i(läxaplåVl74XLöÖXuflÖXlY-XWVIVIV; 74x21 i
 
kägflälmxwhwb mwmxn VAR nu. ä) ànllmnw-b be f Vszble WLxàwLxà-"lb SLWARÄWAFIAÄW.xbleåwL-w: ab! .xåf g.)
- i i . ,
SKK-x GIJXTX:
häl) , e: .1
NNE: I i YLE-ä
mix :27-
mw, P nya)
WL: - x vä
a-fi 
, 1 f
 f 997
ffAD - NTV
iii-C: Å I I " " 1 M7:
Ä: 1A , " = åka i
 1 V f kl r b-zd - -1 - 
gbg; e ens ap lg l Serlea q " . 1 3139) v
, , ,
Vi 14k . 1 " 1 b 4 Y :vy4
x , , ,.
xu- w 1 w .xx
71x71) v v f s nål, .
, n ., , , f, ,, , ,,.,,,. , w, ,,,, NV" . :x H- x
- .N - .f X - - f l - - - 5 1- 0- f N - . I .1 L - f , - D Q
.mva wmumlxeuwnswNewbzumwlx é:utmäMalåwmvåimzéjsw NJI. kaw- snnm .szMkka-måà

Y f Präri-ens döttrar.  é f f
:Ävkeriltyrsskàzcriespell :av ThfkeK Wifagraph 1cfomp. I
lMusik av kabeln: ."Mat.nokc-:nvI gjj
b Entre; Äldre öre, barn KID-Epre).T

L. smkhohrn, "A .5. Armamnryakmj må L

Information

Title:
Spånga Folkets Hus Biograf
Printed year:
1915
Place:
Spånga
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain