#5826: Biografförevisning

Skillllli UllfiiPHViSning

 

Ur det rikhaltiga prmgrammet framhålles: 

 

 

Matakultur; Svenska Och utländska motor= ElektrifieringsanIäggningar för Iandtbruk.
plogar Qch kultiveringsredskap. , Motorer pch Iandtbruksmaskiner.
Mjölkningsmaskiner. Film från Bjärka, Något om bondeklassens ställning.

i Q Tabeller och beräkningar.

Säby. Mycket intressant.

Krigsbilder

 

 

aktuella från de olika stridande arméerng.

Svenska. Armébilåer

Unåervatbemsbåma: på.. manver

 

Hänförande  naturis-u-e-fme"rige-r;W

 

ålorslagna Elms

Elm. m.

 

Förstklassiga apparater från Pathé Freres.
"Programmet tager cirka 2 timmar.

Nås äs KS änträde: 35 öre för äldre ocå 15 öre för öarn QS q äs ÅS

Entressant! Zärorikt! Aktuellt!

Information

Title:
Biografförevisning
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain