#5824: Röda Kvarn

gaste katastrof historien känner. För oss, som lever flärran från

och föga kan göra oss en föreställning om vidden av det elände ett

krig i själva verket är, har denna film kommit som en ren överrask-

l är en kinomatografisk triumf inspelad med motiv från den rlsli- l I l

ning. Vi göra oss också osökt själva den frågan sedan vi sett filmen:

Kan kriget verkligenvara så ohyggligt?

Dramat är inspelat med en sådan naturlighet att åskådaren sjalv

 

 

 

EriEEa-rfdbergs tr., Sandviken

l-lD-lh-Å
präopo

13.
14.
15.
10.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Nasa;ri

AVDELNINGAR:

Kriget är förklarat. I 30. Dreadnougther.
Mobiliseringsorder. 31. Bakom vallarna.
Hos Frantz Gvary. 32. Ett angrepp.
Till häst. 33. Drömmen.
Ett sorgligt budskap. 34. l eldlinjerna.
Till vapen. 35. Framåt för fäderneslandet.
Männen underrättas. 36. Det gäller livet.
l den gamla förvaltargården. 37. l löpgravarna.
Fäderneslandet kallar. 38. Skyttelinjen.
Soldater, giv akt. 39. Två bortglömda.
Avskedet. 40. De sårades tåg.
Den gamla bondkvinnans son skall 41. På sjukhuset.

möta döden. 42. Fältprästen på besök.
Gripande ögonblick. 43. Minnen från hemmet.
Det oundvikliga. 44. Det sista hoppet.
Ödets finger. 45. Granaternas verkningar.
l vagnen. 46. En ryttarpatrulls öde.
Fotografien av de kära. 47. Kriget i luften.
Ett sista farväl. 48. Bombardemanget.
De bortdragande. 49. Avgörande kamp.
Landsvägen. 50. Den brinnande staden.
Truppernas dispositioner. 51. Flyktingarna.
Fältmässig utrustning. 52. Krigets tragedi.
Ovädret bryter löst. 53. Utan hus och hem.
Kanonernas språk. 54. Ödets språk.
Glömd. 55. Krigets barbari.
"Var är farP" 56. Offren.
Fälttelefonen. 57. Hemkomsten.
Den militära eykelkårens instruk- 58. Det onda glömmes.

tioner. 59. Äterseendet med de kära.
Undervattensbåt klar till aktion. I 60. ldyll.

l

 

 

tycker sig vara med i stridsvimlet.

 

 

 

Röda Kvarn.

lunch: Isidol1 Söderblom.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1915
Place:
Sandviken
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain