#5821: Röda Kvarn

lnneh.: lsidor Söderblom.

Modernasle hiogral! a i Alltid marknadens häsla nyheler!
Musik af Röda Kvarns kapell.
- Avd. I: Kapellmästa-re- Bernh. Selldén. Avd. II: Kapellmästare Hilding Valldén.

 

 

 

 

f PROGRAM:
Gaumont-.lournal Nzo f 8.

1. Serbien. Österrikiska fångar sopa. gatorna i Nich.
Boston (Amerika). Amerikanska damer arbeta för sårade europer.
Blenheim (England). Hertingen av Malberoughs palä ombildat till ambu-

 

 

 

 

cyklist-kåren och pansarautomobilerna.
8. Dieppe (Frankrike). Ombord på en fransk torpedbåt.
9. Frankrike. De franska. generalerna Maunoury, Villaret som nyligen hårt

 

0059

lans för särade engelsman. I sårades av samma projektil i en skyttegrav 30 meter från de tyska linjerna.
4. Courbevoie (Frankrike). President Poincare besöker belgiska reconvalescenter. l10. Frankrike (Vogeserna). Franska soldater göra. honnör för ett monoment
5. Guernesey. Revy över engelska osoldater före avresan till fronten. . rest som minne åt 1hjältarnMK 187 0. i
4 6. Marsiellev (Frankrike). Orientarmén går ombord. j I 11. Frankrike (Nogent sur Marne). Sergant Petit vid fjärde infödda skytte-
7. Sevres (Frankrike). General Hortlt och major Collen inspekterarf belgiska. regementet mottagerj hårdt lsårad; tapperhetsmedaljen. i

i

Genom Suezkanalen m f - W - I i
)  k , . 1 i I f , I

. V 1

I i i .O - i  . Japanesiska kryssare. - Lägerliv. - Japanska luftflottan. - Transport av pro-

. i .4 .  viant och kanoner. - Overgång av en Hod på en provisoriskt byggd brygga. - Upp-

. " 1 Y l Å kastning av löpgravar. -- I skyttelinjen. - Japanska snabbskjutningskanoner. - Mål-

. i r 1 tidstimma. i "
INTRESSANTA RESEBILDER. 

staterna: B O B B Y S S K O L D A G A R. staterna:

Stor-Klas ntll Lill-Kla

Iscensättning efter H. Chr. Andersens saga med samma namn.

I i aDe gamla lsagorna, med dess mystiska skimmer av trollglans och poesin -

bli livslevande i kinematografiskt återgivande. Redan förut ha sagor iscensatts

och med växlande framgång men denna populära saga aStor-Klas och Lill-Klas)

år dock den som mest slagit igenom. -
Filmen är förevisad å en av Stockholms främsta biografer, Brnnkebergs-

teatern, Hera veckor för fulla hus. I
Tidningspressen överflödar med beröm och säkerligen bereder få filmer ett i

sådant nöje som just denna. . 1

P E R S O N E R:
Lill-Klas ....... .. , ..............  ......................... .. Henrik Malberg.
Stor-Klas .......... .. ........................................ .. Benjamin ChristenSen. 1 i
i :Klockaren ................................................. .. Peter Malber.
Bonden ...................................................... .. Victor Neuman. I
Bondhustrun .............................................. .. Martha Hegner. i .

 

 

Regie: den kända skådespelaren och regisören Petro Nansen.

 

 

 

Entré: 50 öre, Läktaren 75 öre, Barn 25 öre.

Broschyrer à 10 öre lill "Stor-Klas och Lill-Klasffkböra alla köpa i biliettluckan.
OBS.! Binurrirn rtrrknmmrr urrir verka man mrslummlr slurslnunn nuhrlrr. 038.!

Eric Sandbergs tr., Sandviken l915

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1915
Place:
Sandviken
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain