#5810: Elektro

Linköpings  t

atektto-flöiograj

26 REPSLAGAREGATAN 26 .

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W NYTT PROGRAM
MANDAGEN DEN 16 OKTOBER 

 

 

-PROGRAN

å Fr. o. m. Måndagen den 9 Okt. t. o. m. Söndagen den 15 Okt. 1911.

 

i. Musik.
l FWDELNINGEN.
b z En briljant bildserie av =
2.
Veckans nyheter.
(Palhé Journalen.)

3.

(AX

 

liiidvaiarne och inhiottstjuven.

Ett både spännande och storkomiskt nummer, vari huvudrollen spelas av ett par mästerligt dresse-
rade gårdvarar.

En oförarglig skrattretande bildserie.

 

 

(å=--Öf

ll HVDELNINGEN.

 

grå-te KIH HflCOLOR. g

URBAN-SMITHS PATENT.4 4
I (Kinematografi i naturens färger) är en av vår tids märkligaste uppfinningar. I

--- i d--

. 4från krinlnushiiull Ilihelerna l lillan! i

fr:- Den stora flollrevyln f-

i samband med konungaparets kröning Visas här i enastående lyckade bilder.

lll, lV och V HVDELNINGHRNE.
:. 1: J. i == -zu :; :
F :F il: : i: I q

lllloller lör .i
Sill llllelsei;

LL  eller

Ödets underliga vägar.

Köpenhamnsclrama i 5 avdelningar och
29 tablåer. 1 I

UPPTRÄDANDE;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

41

:1
:I
:I

4n
IF
Q
r
L

Jr
lr
4I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebba Lund ..................................... .. Fru Clara Wiefll
- vid Kungl. Teatern.
Geheimerådet v. Stralitz ................. .. le. Rose
Vid Kungl. Teatern.
Geheimerådinnan v. Stralitz ........... .. Fru La Cour
vid Folkteatret.
Edgard, deras son .......................... .. Carlo Wieth

vid Folkteatret.

 

=Haäw=fa=acääm
r.. gastäa

il:

De bilder ur storstadslivet i våra dagar, som I älskandes fruktlösa kamp för Sin lycka mot för-
återgivas i detta sällsynt gripande drama, äro teck- domar och hat, världens dom över den stackars
nade med mästarhand, och överraska genom sin vilseförda, som stötes "bort av alla, och slutligen == ;:

.i
gif
4n

skarpa iakttagelseförmåga och sin säkra uppfatt-k ensam och övergiven hamnar på sjukhuset, där
ning av verkligheten. Av den i själva verket i f hennes liv och korta kärlekslycka slutar. l san-
" vårar dagar så vanliga händelsen, har författaren ning, en dyrköpt lycka.

T u lyckats att med psykologisk skärpa göra ett drama i
med scener, som än tjusa och betaga, än skaka En vardagshistoria visserligen, men framställd
och uppröra, och som aldrig lämna åskådaren i i så levande färger, så troget i verklighetens ljus

I
lli

T - likgiltighet. och med så fin förståelse och sympati för ung- 
Fint och älskligt tecknas de båda ungas för- domen och olyckan, att den ovillkorligen måste

 

sta sammanträffande, den första kärlekens vårdagar, gripa varje känsligt sinne. Sällan om ens någon-

 j, det sjudande blodet vid tjugu år, hjärtats och pas- sin torde en så mästerlig framställning ur livet, L: Lt

sionens stormar, som komma de unga på fall. en bild av denna rang, gått över någon biograf-
Så skildras fallets följder skammen, de båda scen.

J
ÅI
41

 

 

lr
lr

etta storslagna skådespel bör ses av alla. ==

För den spännande handlingen redogöres i bifogad,
elegant illustrerad bilaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i: = I EEE 7,:1:
-- :fär-555:

 

 

 

   

6. Slutmarsch.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 

 

nunnnnnnnnnnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. nunnnnnnnnnnnnnnnn

" " - Vardagar kl. 6 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o.s 3,30 e. .
 till nedsattå biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. rn. vanliga biljettpriser. m

I
n I
n I
= s
I

- - - . Läktaren och 1:sta plats 50 2:dra plats 35 3zdje plats 25 öre. g
g   l Barn under  år n H i, 35,, p 7,  7, 9,  g, n
n I
I I
n I
I I

 

 

1 038.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
1 OBSJ Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÄIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain