#5808: Elektro

l

[x

 

sl,

 

 
 
  

 

ml

 Enköpings 

Etektto-flåiogtaj

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

 

vv NYTT PROGRAM

-v MÅNDAGEN DEN :to oKToBt-:R

mA

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 23 Okt. t. o. m. Söndagen den 29 Okt. 1911.

1. - i MUSIK.
l HVDELNINGEN.

Le Film dert. Le Film dert.

I

u  i l g
I I
I I I
I I
I I
I I
:I I I:

I I I
(Monopolfilm.)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
l. GUSTAV VASA, - Il ren Gustav Wasas tillflyktsort, en belöning av tio-

2. Kristian Tyrann, Unionskonungen, giver Överståthålla- tusen (10,000) Guiden-K
ren i Stockholm befallning att undertrycka upp- 6. Driven av avundsjuka angiver en förrädare Gustav
roret av ar 1523. Wasas tillflyktsort.

3. De upproriske svenskarne utnämna Gustav Wasa till 7. Gustav Wasa och hans anhängare befinna sig i Wal-
sm anförare. demarklostrets ruiner.

Överståthållarens proklamation. 8. Straffet. -

5. el H. M. Kristian II:s, Unionskonungens namn utlova 9. Kristian Tyranns tillfångatagande. Gustav lWasa ut-

vi härmed till den, som upptäcker upprorsanföra- I i nämnes till Sverges konung.

ll RVDELNINGEN.
Aktuell nyhet! Svensk bild!

3. Gymnastisko Institutet i Stockholm.

En uppvisning i den världsberömda svenska gymnastiken.

0 n Den första bild som tagits kinematografiskt från det berömda institutet. Densamma kommer nu att visas
a hela varldens biografteatrar och på detta ypperliga sätt sprida ytterligare kännedom om den förut välkända

Svenska gymnastiken.

4" Lille Moritz vill gifta sig med Rosalie.

En bröllopsfärd med förhinder. - Lustspel av dråpligaste slag.

0 Rosalie och hela bröllopsföljet befinna sig redan utanför naturli -tvis ha bröllo smidda och man lacerar si iva narn
radhuset" for att boegä den planerade vigselakten, men brudgum- för attg fara dit - I:nen maå7 hamnar i stället på goliskåntorezf
men Ipdrojer. lTva man.. skynda till hans hem och finna honom efter en färd, som beträffande äventyrens rikedom såväl till lands
sorglost snarkande 1 "san-gen. I en hast är han klädd och på som vatten icke ger den oförvägnaste resa i de svartes världs-
ort och stalle, och anthgen är vigseln skedd. Nu skall man del mycket efter.

Ett skrattnummer non plus ultra.

 

lll och IV HVDELNINGHRNE.

i. ----lfi
5- Nordisk konsllilml Ny htlliittställningshiltl!

På

Kar ekens
E Altare

eller

att ödesdigert nettligt möte.

Modernt verklighetsdrama i 2 avdelningar 34 tablåer.
Upptöres i Linköping med ensamrätt för Elektro-Biografen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPTRADANDE: -
 Greven ............................... .. Herr Fred. jacobsen. 
P- Grevinnan ........................... .. Fru Henny Lauritzen. ..-
Vibeke, deras dotter ............... .. Fru Elsa Frölich.
Preben, Vibekes trolovade ....... .. Herr Roose.
Paul Fris ............................ .. Herr W. Psilander.
Karin, hans moder ................ .. Fru la Cour.

Samtliga tillhörande Köpenhamns förnämsta teatrar -

Första afdelningen.

9 Vibeke visar sin älskade Prebens- skrivelse.

1. I Vibekes hem. 10. En ed för livet.
2 Hos skogsfogden. 11. Den förnäme fästmannen anländer. -
3. Ett kärt porträtt. 12. Ett sötsurt bemötande.
4. Vibeke ensam ute på promenad till häst. 13. En ovälkommen kyss.
5. rEtt ovälkommet brev. 14. Ett nattligt möte i parken.
6. Vibeke skyndar till Pauls hem. 15. Atertåget avskuret.
7. De älskande mötas. 16. Första misstanken.
8. Ute i skogen. 17. Hämndplaner.
Andra afdelningen.
18. En medveten frestelse? 27. Vibeke vågar ej erkänna sin kärlek.
19. Paul tvivlar på den älskade. 28. På fångkärran.
20. En biljett från Vibeke. 29. Pauls förtvivlade mor i cellen.
21. Mor Karin upptäcker och läser biljetten. 30. Han förmår henne lova att aldrig yppa verkliga
22. Paul i Vibekes rum. förhållandet.
23. oNågon kommer! Du måste flytt) 31. Mor Karin hos Vibeke.
24. Ett livsfarligt företag. 32. Samvetskval.
25. ttEn tjuv, en tjuv! Tag fast honomle 33. Inför domstolen.

26. För att skydda den älskade låte.r han stämpla sig 34. Stoltheten offras till sist på kärlekens altare.
sig som tjuv.

Ingen bör försumma att se detta lika spännande som briljant iscen-
satta och utförda skådespel.

 

 

 

 

För handlingen redogöres i särskild, rikt illustrerad bilaga.

E-ii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Slutmarsch.

 

 

 

 

 

:unnnnnnnnnnnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. l:ll:l:l:II:ll::IIIIIl:lr.l:i:l:l:n:l::l:l

" " - vardagar kt. 6 1,30 och 9 e. m., sön- och helga. Matinå kl. 2 0. 330 e. m.
 till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

 

 

I
E
I " I I . Läktaren och 1:sta plats 50 2:dra plats 35 3zdje plats 25 öre.
g  Barn under 12 år ,, ,, ,, 35,, .i t, 25: tt e, 15 n
g 038.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
I

I

OBS.! Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain