#5807: Elektro

x

 

I

 

 

 

 

 Linköpings
atehtto- gnista

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

vv
:v

 

2.

NYTT PROGRAM
MÅNDAGEN DEN 6 NOVEMBER

ale sia sia

 

 

i [JJ

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 30 Okt. t. o. m. Söndagen den 5 Nov. 1911.

MUSIK.
l HVDELNINGEN.

 

En briljant bildserie av -

Veckans nyheter.

(Pathé Journalen.)

 

lääioäeägåsägllägäåmfåä

 

 

3.

nus hufvud.

Tantens testamente

eller Den helige Martinus huvud.

En ung man har fått ärva en tant, men hela hennes för-
mögenhet består endast av en gammal bild, Den helige Marti-

Bilden omsättes genast i pengar i en antikvitets-

handel, och först då får den unge mannen veta, att den är värd-
1 million francs.

Förtvivlad skyndar han till antikvitetshandlaren men denne
har redan sålt bilden till en änkefru.
finner han dottern hemma och gör henne ögonblickligen sin
kärleksförklaring i den helige Martinus närvaro.

Nu bär det af dit.
Dottern befin-

Här

nes dock vara gift, och oförskräckt ehuru med sura miner friar
han till modern.

hon sönder den.

Men lyckan blir kort.

ning står 1 million francs insatta i en bank.

Änkan ges nu på båten och han får ändtligen sina pengar.

Tokroliga, skrattretan de upptåg.

Han överraskas af den blivande
frun med att ömt omfamna den dyrbara bilden, och iraseri slår
Inne uti bysten finner den unge mannan ett
papper, det verkliga testamentet, som omtalar, att för hans räk-

 

 

sessmwmsgmmwmwmwäess

ll HVDELNINGEN.

 

 

lf"

:B-

av ett

filmen

 

:FE-IL

 

 :EL

enlaurerna.

Fenomenala prestationer av portugisiskt rytteri.

Centaurerna voro enligt den grekiska sägnen ett

folk, skapadt så att en människas överkropp fortsattes nedåt
:f och bakåt av en hästkropp. Sägnen torde ha uppkommit

vilt thessaliskt folks vana att ständigt rida och så-

lunda syntes vara förenade med hästen.
De portugisiska kavallerister, vilkas terrängövningar

här framställer, göra verkligen skäl för benämningen

i centaurer, ty de hänga bokstavligen samman med hästen

Halsbrytande militärtjänst.

 

I även under de mäst omöjliga situationer.
hjärtat i halsgropen, när man ser dessa häpnadsväckande
prestationer; man glömmer att det är en filmbild man ::
har framför sig och skriker till, när den ene ryttaren efter
den andre "kastar sig utför höga stup rakt i en forsande
ström, eller sätter över en djup, bred graf, där döden vore

säker om språnget misslyckades.

Man sitter med

"=L

 

 

 

 

.
g;
m

 

 

 

 

:EL

:Er

 

 

PBL ll

lll, IV och V HVELNINGHRNE.

 

 

 

 

 

E]

5.

 

 

[il

:PPNi-l

 

 

5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.
15
16
17
18
19
20

Ett ngtt succesdramal

 

-----lil

Uppseencleväckanclel

Trä människor.

Mannen av börd och kvinnan av folket.

Kinematografiskt drama i två akter av Fru Lily van der Kiihl.

tlelföreställningsbild.

lnspelat dels i Malmö och Köpenhamn, dels å Sundets böljor av framstående

 

 

danska skådespelare.

 

 

UPPTRÄDANDE;

Fröken Lilli Bech, Folketheatret. - Herr Albrecht Schmidt, Folketheatret. R Herr Alfred Cohn,
Aahus Theater. - Herr Robert Schmidt, Dagmartheatret. - Herr E. Zangenberg, Casino. - Herr
Richard jenssen, Solodanser vid den kgl. Ballet. - Fröken K. Lindahl, Danserinde vid den kgl.
Ballet. - Fröken E. jacobsen, Danserinde vid den kgl. Ballet. - Sundflygaren Herr Robert Svendsen.

Avdelningsrubriker:

Det första mötet.

Gyllene löften och fagra ord.

Vill du bliva min? O I

sTill mitt hjärtas drottningw. Möt mig i afton
vid korsvägen, där min vagn väntar. jag vet
att du vill komma - allt vad som är mitt, skall

bliva ditt.
john Robert.

Brevet, som frestar och lockar.

l rVid korsvägen.

Flykten.

l det nya hemmet.
Mästare och lärling.
Fyra månader senare.
Morfinisten John Robert.
En storstadsinteriör.
Där man roar sig.

Den lockande dansen.
Marys eftertanke vaknar.
Någon tid senare.

När aktierna falla.
Ensam.

Några månader senare
Det dagliga brödet.

 

 

l 21.
22.
23.
24.

Ett par dagar efteråt. Nya rön.
Den gamla historien.
john Robert i svårigheter.

Herr Bankdirektör Rogers: Käre vän! jag har
emottagit ditt telegram, men ber dig giva mig
anstånd med betalningen. När min svärson
Lord Mac Duncan inom kort blir min kompanjon,

blir allt betalt
john Robert.

Lord Mac Duncan och John Roberts dotter.

Samma afton hos Mary.

Där man roar sig.

Kära Maud: Vi ses icke mera; i morgon reser
jag till mitt gods. När jag kommer hem blir
min förlovning med John Roberts dotter eklate-
rad. Glöm mig - tack för allt.

Mac Duncan.

Marys vilja är John Roberts öde.
Mary såsom världsdam.

Mac Duncans avresa till Skottland.
Marys hämnd.

Det är fullbordat.

John Roberts öde.

sTvå människor) är uppförd i bl. a. Stockholm och Malmö med stor framgång.

lllustrerat prospekt med fullständig beskrivning av dramats innehåll
tillhandahålles vid ingången à 5 öre.

 

 

Vanliga entrépriser.

I" llam äua ei tillträde utan lärälrlrars eller målsmans sällskap. "I

 

 

 

 

L-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

E,----,----:]

Slutmarsch.

 

 

 vard
Biljettpriser: Bm under [2 år n

 

PROGRAM 5 ÖRE.

agar kl. 6, 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 e. m.
till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
Läktaren och 1:sta plats :0, 2:dra plats 35, Szdje plats 25 öre.

 

 

 

 

I, I IV I) 7 7, D i!

035.1 Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde Iför endast 10 öre.

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain