#5806: Elektro

Enköpings 

Etektico-:iliiograj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26, REPsLAoAREoATAN 26 I
vv NYTT PROGRAM
- MÅNDAGEN DEN is NOVEMBER
:gt-.r vi .t

Fr. o. m. Måndagen den 6 Nov. t. o. m. Söndagen den 12 Nov. .1911.

1. MUSIK.
l HVDELNINGEN.

 

 

 

En briljant bildserie av

Veckans nyheter.

(Pathé Journalen.)

Fhövziiisiadf-I

En fattig familjs hem räddat genom en hunds klokhet.

 

2.

Spännande episod ur livet.

I I
I Gamle Nils Jobson kan ej längre arbeta för sitt  Men gumman lägger pängarna inne i rummet, I

och familjens uppehälle, och följden blir att han ej och vips äro de försvunna. Marie och Karo bege ,
kan betala hyran för det lilla, men trevna hemmet. sig ut på spaning, och snart äro de på rätt spår.
Värden vill ej vänta längre, utan meddelar Nils och Efter en spännande jakt är eupphittarem fast och
hans hustru, att de bli avhysta från lägenheten, därest pängarna åter i flickans händer, men tiden är betyd-
de ej betalt hyran kl. 5 på eftermiddagen samma dag. ligt över 5 innan hon hinner tillbaka. Värden har
De gamla bli förtvivlade, men så kommer lilla Marie, redan satt sin hotelse i verket, men nu få de gamla
en livlig och präktig flicka, och hennes kloke ulmer- åter flytta in i sitt hem, tack vare

(logg, Och hon lämnar detåldriga Paret hyfesbeloppet- en Iflickas rådighet och en hunds klokhet.

W-é--EI- -...--V
ll RVDELNINGEN.

4 LuzeRm 5.. . .
 Eli lttltillltlltl tllllilitl Skit

 

 

 

 

 

 

 

pas vackraste och egendomligaste städer, Luzern, huvudstaden
i kantonen med samma namn. I följande bilder föras vi genom
staden, den rnodärna såväl som den gamla, i vilken särskilt

tvänne gamla överbyggda broar med takmålningar (((Dödsdansem I i I n I.

Schweitzbilder) fängsla intresset. Färden avslutas med en tripp       

ut på den för sin enastående fägring bekanta Vierwaldstättersjön.
Friluftsbilder av imponerande skönhet.

eller

Dråpligt skämtnummer!

 

 

iii, iv och v avDELNiNeHRNE.

f-N
tilänsaiie Suiiàsnummii! L-.Ä liliiisanii Suciàsnummii!

ANSSEN

  

 

 

 

 

 

 

IEtt storstadsdrama ur

iiet bakom kulisserna. -

l 3 akter och 1 epilog.

Huvudrollerna innehavas av:
Rentier Simons roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. av Herr Vald. Möller, Kungl. Teatern.
Författaren Jean Mayols roll ................................................... .. ,, ,, Johzs Paulsen.
Fru Yvette Simons roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. ,, Fru Karin Lund, Den Nya Teatern.
Målare Paul Rischs roll ....................................................... .. ,, Herr Vald. Psilander.
l Dansösen Camilles roll ....................................................... .. ,, Fröken Asta Nilsen.
G

A VDELNINGAR:
1:sta akten: 71 2:dra akten:

En förmiddagsrepetition. 27. På bankett hos Simons.

Dansöser. 28. Camilles upptäckt.

Camille Ftovier. 29. Hycklerskan.

En äregirig dansös. :E 30. Förd bakom ljuset.

En överraskning. 31. Ljuva drömmar.

aNi är ju en talangen 32. En fasansfult upptäckt.

Premiärafton. 33. Camille vili hämnas den lidna skymfen.
En påtvingad roll. 34. Hon bedrager er!

Den nya stjärnan. == 35. Kärleken besegrar svartsjukan.

10. I klädlogen. i " :3:de akten:

11. Camille och Jean.

12. Paul Risch ser för första gången Camille.

 väglag:hzränggllfdåaågckar. 38. Den nakna sanningen.

.. . , .
15. Fru och hen, Rentier Simon. 39. Jag har forratt Eder. men angrar det!

- 40. En lyckad list.

16. Ett farligt dubbelspel. 41- Falsk uppfattning.
17. Den vackra modellen. .- .. . . .

- - - 42. Icke maktig av sina sinnens bruk.
18. 1 Rischs atelier. 43 Skottet
19. Ett otillatet mote 44. På teatern.
45. Bakom kulisserna.
46. Camille erfar följderna av sin godhet.
l dödens armar.

Owwaaewwr

36. En kapplöpning med döden.
== 37. Kärleksrus.

20. Den andra sittningen.

21. En straffpredikan utan följder.
22. En oförklarlig oro.

23. Lyssnerskan.

24. Mötet. I En epilog:

25- En Smärisam upptäckt " 48. Bland goda människor. Rosorna återvända.
26. Lätt att övertyga. 49. Livet småler på nytt mot Camille. - Ormen

1.
i

4;

T]

 

 

 

i paradiset. - De godas seger.
OBS] Monopolfilm för Linköpings Elektro-Biograf.  I

Obs! enorm tillslutning överallt var clen visats! - Förvissa ecler om biljetter i
god ticl! - Fullständig beskrivning a 5 öre finnas att köpa i kassan!

 

 

 

 

 

 

--=
7. Slutmarsch.
:unnnnnnnnnnnnnnnun PROGRAM 5 ÖRE. nunnnnnnnnnnnnnIIHIT,

" " - vardagar ki. 6 1,30 och 9 e. m., sön. och iieigd. Marine ia. 2 0. 330 e. ni.
W till nedsatt-:ii biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

I
I
E
" " " . Läktaren och 1:sta plats 50 2:dra plats 35 3zdje plats 25 öre. I
BllJthDPlSGP- Barn under 12 iir ,, ,, ,, 35,, ,. ,, 251 ,, ,, 15 ,, n
OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. =

I
I

OBS.l Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

Linköping 1911. ösigöiens Bokiryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain