#5805: Elektro

N

 

 

ll-

 Linkönings 

alektro-föiogra

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

 

v

- NYTT PROGRAM
MÅNDAGEN DEN 20 NOVEMBER

 

vi

 

"i PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 13 Nov. t. o. m. Söndagen den 19 Nov. 1911.

l. I I MUSIK.
I HVDELNINGEN.

 

 

En briljant bildserie av

Veckans nyheter.

(Pathé Journalen.)

3" Lille Fritz vill gifta hurt sin onkel. W

Då onkel Kasper första gången kom till Berlin blev han
mottagen med stor förtjusning av sina släktingar. Man gjorde 
alla möjliga föranstalter för att dölja hans provinsmanér, vilket
delvis lyckades, men dock icke till lille Fritz, belåtenhet. Lille
Fritz ville ha honom till en riktig Berlinare; en man av värld.
Tillfälligtvis befann sig en ung änka på besök. I Fritz, huvud
uppstod den geniala idén, att av dessa två göra ett par. Med
goda råd och en späckad börs försvann snart provinsutseendet

 

 

från onkel Kasper, och då han såg sig själv i spegeln, syntes
han vara lik en äkta Berlinare. Tyvärr var det dock endast ska-
let, kärnan var bunden. Fritz ger sig dock icke så lätt, utan in-
övar onkel Kasper i kärleksmysterier.

Den stora dagen randas och tack vare lille Fritzy och än-
kans, som vill gifta sig, bemödanden äro de snart ett förlovat
par. Stolt som en konung lämnar Fritz de nyförlovade iamors
armar.

ll HVDELNINGEN.

4.dialekt villeöråcl

eller Win ålaväandlarens .sfch

Spännande kärleksdrama.

 

 

 

En ung vingårdsarbetare älskar och älskas till-
baka av dottern till den lilla vingårdens ägare.

Då den unga flickan en dag jämte sin lilla sy-
ster säljer blommor och frukt på en restaurant, upp-
märksammas hon av en abättre herrew, som envist
börjar föl-följa henne. Till en början vägrar hon ab-
solut att inlåta sig med honom men blir slutligen
medgörligare.

Ernst, så är hans namn, mutar nu den lilla sy-
stern att smuggla" in ett brev till henne, vari han in-
bjuder henne att en kväll bese hans lustjakt i viken.

Emellertid blir den unga flickan allt kyligare
mot sin älskade, och i sin förtvivlan beger han sig
till den blivande svärfaderns gård för att klaga sin
smärta.

 

 

Här får han se den lilla systern sitta och åta
konfekt, och barnet berättar helt naivt, att hon fått
dem av en fin herre, men inte får tala om det. Svär-
fadern underrättas och i en upprörd scen av drama-
tisk verkan, vägrar hon att lämna fadern och fäst-
mannen några upplysningar.

l sin blinda vrede vill den förre döda sin för-
blindade dotter men häjdas av svärsonen. Brevet från
aden fine herrm upptäckes och man kommer över-
ens om att infinna sig pålmötesplatsen.

Vi se Ernst invänta sitt offer, men i stället över-
mannas han av hennes fader och fästman. Han visi-
teras och befinnes inneha ett brev, till en byrå för
vita slavhandeln, vari han utlovar en vacker blomster-
flicka från Nizza. Han straffas nu av de båda män-
nen på ett raffinerat sätt.

 

I ...AI -
111 AvDeLNi-NGEN. I

 

 

En bild för våra damer!

5- Modern flärd.
Höstens parisermoder.

De stora modemagasinens senaste "creations".

En färgskimrande utställning.

hattar från Francine Arnould, toiletter från Jeanne Hallée - vilken förtjusande morgondräkt av siden,
Och dessa hårklädslar från Decoux!

Ah -
vilka soirée- och middagsdräkter, vilka tailormades!

Ö" Petter som läkare.

Ett muntrationsnummer som få.

Petter är dråplig vad han än företager sig, men här har han åstadkommit något så vansinnigt roligt, att knap-
past något motstycke finnes. De stackars patienterna ha emellertid ingen anledning att vara glada at hans behandling.
lngen försumme detta tillfälle, ty ett gott skratt förlänger livet.

IV HVDELNINGEN.

NYTT! .Nail-I NYTT!

de Succàsnummer! L-J Iilänsande Succàsnummer!

llmlliv vill Hansvik

(Kullen.

Glada minnen från härliga sommardagar vid skånska kusten.

N.

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  
 
    

. Ny charmant bildserie, aldrig förr förevisad i Linköping.
l. Vid Mölle. Ett glatt sällskap.
2. Från Mölle till Kullen. När båten kantrade.
En båtfärd utmed badställena. 9. Vem är han?

Herrarnes badplats. 10. Vem är hon, den gladaste bland de glada,

Där damerna svalka sig i vågen. den skönaste bland de sköna?

ages)

Gemensamhetsbaden vid Ransvik.

I ...n-...S z--u-L

 

 

 

 

 

 

 

 

8.
Le h man
som modedooka.
Synnerligen dråplig skämtbild.
9. Slutmarsch.

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 oRE. "

" " - v a kl. 6 1,30 11 9 e. m., sön- och helga. Marine kl. 2 o. 3,30 e. m.
 ar :ålalnedsattå biljettopcriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

Läktaren och 1:sta plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

IIIIIDIIIIIIIII III
g :1
n å
= s
=   Barn under 12 år ,, ,, ,, 35, a ,, 25, n n 15 1, g
E =
I I

 

 

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBS.l Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
II III!!!lllIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

Linköping 1911. östgöfens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain