#5802: Elektro

s

 

 

 

 

 

 

 Sinköpings
iaktta-

skate-:te

 

 

:Biogtaj

26 REPsLAoAREoATAN 26

 

 

 

3.

:f-

Nytt program
Tisdagen den 26 December.

 

 

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 18 Dec. t. 0. m. Lördagen den 23 Dec. 1911.

MUSIK.

l HVDELNINGEN. i

Veckans nyheter.

Senaste serien, direkt anländ hit från Paris.

Se dem å Linköpings Elektro-Biograf.

Ljuva plåga =

bittra plåga.

 

Läs nyheterna i Eder tidning!

Lille vännen Fritz anfäktas vådeliga af sin stora kärlek till en dansös, men blir grundligen kurerad och kvinnohatare för livet.

4.

 

 

Lille Fritz är alltid rolig.

 

 

ll HVDELNINGEN.

I Senaste bilder från kriget.

Originalbilder-.upptagna från italiensk sida.

K ärlekspro vet.

Fängslande handling ur konstnärsvärlden, med miss Dorothy i huvudrollen.
Ur "Vitagraphs" berömda masterpiece-serie.

 

 

 

Han är en fattig, men talangfull tidningsman, och hon,
den berömda, av beundrare omsvärmade skådespelerskan
Mary Gorden. Av dem alla ser hon honom hälst, men
livet har lärt henne tvivla. En automobilolycka ger henne
tillfälle pröva halten av deras kärlek - och han var den
ende och den ende rätte.

 

 

 

1. På sGlobesa redaktion. - 2. En interview. - 3.
Som blev avgörande för livet. - 4. Hans ros. - - 5.
Hur ryktet vederlades. W 6. När olyckan är framme. -

7. I sorg och saknad. - 8. Kärleksprovet. - 9. Bindelns
hemlighet. - 10. Den rätte.

 

 

 

 

m HvDeLNlNGEN.

 

 

 

assessssww

Ö" Mottagning hos binkanegrerna.

Intressanta och lärorika friluftsbilder.

Dinkafolket bebor övre Nilens landområden och räknar

cza l

miljon själar. På grund av sin jämförelsevis höga

kultur ha de länge varit av forskarne ansedda för ett av
de intressantaste folken i Afrika och våra bilder jäva ej
detta omdöme.

Vi se hur européerna mottagas iaudiens hos hövdingen,
hur folket lever sitt liv i hyddor och på jagt i vildmarken,

C

9.

 

 

 

deras egendomliga danser, lekar ochseder och bruk.

Av

synnerligt intresse är hur de bereda gifter för sina pilar 4

genom att tappa ett giftträd på dess saft.

Bildserien, som utmärker sig för sin klarhet och om-
växling, avslutas med en större fästmiddag hos den euro-
peiske ambassadören, där det emellertid går allt annat än

europeiskt till.

Alla som sätta värde på ett lärorikt och högintressant kinematografnummer, böra se detta.

i? ååäääååäåääää

Resoluta fruar.

Ett uppsluppet apropos till dyrtidsupploppen i Frankrike. Måtte bara inte exemplet smitta oss, om
vi ock av allt hjärta önska oss vårt dagliga uppehäIIe så billigt som här blir följden.

lv AFDELNINGEN.

"mv-.-

 

uccés!
s.

:Q Ensam i urskngen. åt;

Succés!

Den mest underbara djungeldbild som blivit fotograferad.

Se de underbara urskogsinteriörerna.

Se Miss Williams strid med skogens vilda djur.

Se urskogens vilddjur i strid med varandra.

Se Miss Williams underbara räddning av en
tam elefant.

((Ensam i Urskogenw är en kontrast till vad vi äro
vana vid att se i biografbilder, då huvudfigurernaidramat
icke äro skådespelare, endast en ung boerflicka och en
stor afrikansk elefant.

Filmen börjar- med livet å en boerfarm, där vi få
se vilken nytta elefanten gör genom att deltaga i det dag-
liga arbetet och här övertaga det svåraste och tyngsta.
Han rödjer marken fri från buskar och snår, fäller och
bortforslar träd, reser barrikader, inhägnat boningshuset
m. m.

Gående in i urskogen få vi se de vilda djurens liv.
Vi fä se en leopard smyga sig på rov, se hur hans gröna
ögon lysa, hur han lyssnar och spejar efter byte, hur han
finner det och slutligen striden mellan dem.

Vi återvända nu till tarmen och bli där vittne till
hur en grym vaktare misshandlar sina arbetare, den store
afrikanska elefanten, samt när djuret tages i försvar av
farmarens unga dotter, Meta. Ett par dagar senare trött-
nar dock elefanten på misshandeln och löper till skogs.
Meta följer elefantens exempel och övergiver fadern till-
följe visad grymhet.

 

 

-dock för svag därtill.

 

 

Något mera spännande har aldrig varit visat.
Något mera äventyrligt aldrig setts äbiograf.
Något så realistiskt aldrig varit påtänkt.

Något så djärvt inspelat ej ens drömts om-

Vi återfinna Meta på väg till en trettio mil avläg-
sen farm, ensam i urskogens djungler.

En på rov gående leopard får se henne, han stan-
nar, betraktar henne ett ögonblick med sina mordiskt och
grymt skelande ögon. Meta sjunker förskräckt samman.
Som en blixt är vilddjuret över henne. En vild, förtviv-
lad strid för livet börjar mellan den med en kniv beväp-
nade flickan och vilddjuret. Slutligen avgår Meta med
seger, hennes krafter äro dock uttömda och hon är oför-
mögen att hjälpa sig själv därifrån. Då kommer en ny
skräck, en elefant står stirrande över henne, redan har han
hotfullt lyftat sin stora fot för att med ett döda henne.
Plötsligt besinnar han sig och undersöker henne med sna-
beln. Han ger till en glad fnysning, och Meta känner
igen sin besynnerlige gunstling. Med ömhet lägger jätten
sig på knä, för försiktigt sin snabel om flickans liv, han
vill hjälpa henne upp på sin breda nacke, men hon är
Då finner det kloka djuret på en
ny utväg, och bärande henne med snabeln återvänder han
till farmen med sin dyrbara börda.

Den mest underbara djungelbild som hittills varit förevisad.

-A--m

Slutmarsch.

 

Detta program visas iekeför barn.

 

Se tider
038.! 038.!

och biljettpriser här nedan.

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

" " - vardagar hl. 6 7,30 och 9 e. m., sön- och helga. Manne kl. 2 6. 330 e. m.
W till nedsattå biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

N" :BILJET-TPRISE-i: .m

Läktaren och lsta plats 50 öre,
2zdra plats 35, 3:dje plats 25 öre.

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain