#5799: Elektro

Linköpings  k
alektto-fåiogtaf

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 20 Nov. t. o. m. Söndagen den 26 Nov. 1911.
l. MUSIK. f
I HVDELNINGEN.

En briljant bildserie av =

2. Veckans nyheter.

Verklighetskinematografier från olika delar av Världen.

 

 

. I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I]

 

 

 

 

 

 

 

 R GET R u
" BILDER FRÅN HÖSTENS sToRA FÅL TMANO" VER. "
u r 
: Q En charmanf serie klara, skarpa och yffersf insfrulrfiva få I
I i bilder från årefs sfora fälfmanöver i Uppland. :
I Varje vapenslag 1" alrfion! .
. : Imponerande fruppmassvärlran. = . v
-il t Bör ses av varje svensk! -

 

 

 

ll HVDELNINGEN.

4vad rosen förtaljaeI faaamfstaat

ELLER

tägääi svartsjukans hotande.

Vackert skådespel av berömda artister.

En ung maka upptäcker en dag av en tillfällighet i sin mans  kärleken vaknat, till ett tennisspel, men hur de i stället blevo
bokskåp en liten ask gömd, vari ligger en vissnad ros i ett intresserade av en fattig blomsterflicka och följde henne hem.
papper, på vilket läses: sHela min lyckas. Svartsjukans demon Den välgörenhet, de där övade, blev en rik ersättning för det
griper henne, och vid mannens hemkomst finner han sin hustru förlorade tennispartiet, ty när de unga tu kommo till hennes
avsvimmad. Vid uppvaknandet stöter hon borthonomroch pekar hem, fick han blomsterflickans ros och därmed bevis på den

t på den lilla rosen och papperslappen. I älskades genkärlek. I f  w, 
Hon får då av sin man veta sammanhanget. Det bllr en Det var rosens hlstoria. Det var deras egna gemensamma

vandring i minnenas värld: hur han tog henne ut, när den första minnen.
Vaketf scen ur ett ungt pars levnadshistoria.

5- Kaptenens nya iunffgtru.

Ett dråpligt avsnitt ur militärlivet med kärlek och arrest och bondpermission och allehanda svåromtalade förvecklingar.

lll och IV HVDGLNINGHRNE.

Nytt ultramodernt drama! st- , tleltäreställninushild-l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världens hittills största biogratsucces.

ö d a
arlislerna

(Eetfåre Qjcevle).Y

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinematogratiskt drama i ett förspel och två akter

 

 

 

 

 

1 HERMAN sakta. I

 

HUVUDPERSONERNA:
Far Cecchi ........................................... .. Einar Rosenbaum.
Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Robert Dinesen.
Adolphe .............................................. .. Carl Rosenbaum.
Aimee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edith Buemann.
Louise ................................................. .. Tilley Christansen.
Greve Laube . . . . . . . . . . .  ........................... .. Aage Hertel.
Grevinnan Laube .................................. .. Antoinette Winding.

 

Biografernas drottning har denna bild med rätta blivit kallal

l fråga om djärva och spännande situationer, handlingens kraft och uppfinningsrikedom
samt detaljernas utmäjslade form står denna bild ouppnådd.

Här skildras cirkusartisternas liv på och utom cirkus, deras vänskap och trogna kamratskap,
deras djärva och underbera trics, vilka ofta, och såsom i denna historia är fallet, sluta med en fruk-
tansvärd katastrof - här det dödsbringande hoppet från cirkuskupolen utan skyddsnät. Som en röd
tråd löper genom det hela en kärlekshistoria mellan cirkusartisten och den förnäma grevinnan.

Hela Europa uppmärksammar och talar om denna film, vars framställ-
ningskostnad uppgår till 15,000 kronor.

Å Biografen Tip-Top i Stockholm har denna bild .givits över 300 gånger
för fulla hus.

Uppföres med ENSAMRÄTT å Linköpings Elektro-Biograf.

För innehållet redogöres i särskild bilaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

E----i.

 

 

9. Slutmarsch. ,
Vid föreställningarne medverkar den framstående musikvirtuosen Fredr. Szm De Reitz,

 

 

 

 

unnnnnnllnnnllnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. nunnnnnnnnnnnnllnnlå

I
g " " - Vardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 330 e. m. u
= w" till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30-och 9 e. m. vanliga biljettpriser. =
. . - I Läktaren och lzsta l t 50 2:d l ts 35 3zd" l t 25 " .
g Billettpnser. Ba... ...mer .2 år ,. ,, ifs 35: .m p: 25: .Je pffs 15 "ff E
I 038.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. I
g OBS.! Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre. g
n I

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain