#5758: Biografförevisning

f äntressant!

  
   

   fufrevl 811an " 
 i! f g med Föredrag T - i f
Mae? i ------------------------- dagen d" ----  " T f f HL: e. m" x i?

W gu. Ä, , 7,7 .iv- 1 7 N .I IM- .vw ?V f w -.. . w- V-

 

 

Ur det rikhaltiga programmet framhålles: i

W I" Svenskt näringslif I

= Intressanta och Iärorika bilder ffàn Industrien och Iandtbruket = 4 I

:i Egmahåmäbygääfåmä Vä ,

Nationalföreningens kämot emigrationen specialfilm för San Francisco-utställningen. x

.Hänförande Norrländska naturscenerier:

Ångerlnanälfven w" w W Porjus W wa få Karungi
P 1 .- svenska Armébilder w - ut Undervattensbàtar I v f

Krigsbilder 

 från de olika stridande arméerna
m. , m. . m. m. i

 

x I Förgtklägg,iga apparater från Pathé Fréresö Ä 1
i l Programmet tager cirka 2 timmar.

 I? 1 x? Rs inträde: 40 öre för äldrey ocli Zäöre för öarn x? i w?

Jntressant! Bärorikt! ä Aktuellt!

Information

Title:
Biografförevisning
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain