#5710: Elektro

P"

F
Expressnytt! W

 

 

 

 

w
w

 

l dag Lördag kl. 2 oehll e. m.-

två stora extra .

Billigt  s- i

ins illiiigii!

 

...n-

Största succist

Hvarje föreställning infor

fullsatt salong!

Hela Linköping går denna vec-
ka till - i

Hmnhnn,

- Repslagaregatan 26 -
för att se det glänsande eötvertråi-
inde heltimmesskådespelet

Pi.,

 

 

    

eller

ell iiesdiueit nallliulmile.
ledernt drama i 2 utdelningar och
- 34 tablåer. - I I

i irdga om briljant isoenslttning

ooh spännande innehåll är detta drar
ina enaetående,

Dessutom fett längre i allo först-
klassigt program, hvsrur främst
framhållas den

- Svenska bildserie!! -

liimnaslisia institutet
i Stockholm.

En uppvisning i den världsberömda
events gymnastiken.

En bildserie af synnerligen stort
intresse, som alla mäste se. "

80 och

jämte detta jätteprogram visas
I extran

liilelnis

= - .J 1,01... i" f .l  us" - (Ö lv n .M
fil-int. rt Rester. WWW-Mnmitii,"il-räàlåwiltittat l

"FW

Ett skådespel af största intresse
- är ock --

Gustaf Wasa
Kristian Tyrann.

Dessutom den öfverdådigt roliga
skämtbilden i

En hrillunstinl med iirhinirr.
Det drdpligaste luetspel som visats

ooh som hvarje föreställning mottaf
gen med stormande jubel.

Ost

Obsd

Ost

   

- 2 stora, extra -

Y      

till de billiga matlnénritien 3-5 ooh

25 öre för äldre samt 25 och 15

öre tor barn. -
Glöm ej att gå till

Elektro-Biografen

och förväxla den ej- med någon
annan Biograf.
0138.! Detta enastående program
gitvas endast t. e. m. Söndag.

Sätter ni värde på ett ialla afse-
enden förstklassigt

totograiiskt arbete,
1viaind Eder då till platsens största.
och förnämsta ateljé, nämligen

John Bergqvist:
Fotogrniintelier

1i Oentralpalatlot.

Moderate priser!
Pnnlrtlig expedition!

 

t Mooon---

häpna!
på billighetsföreställningama som
ummer

Per vi och Stinas I
Linköpingsbesölr

:el

 

ler

 

Den sorglustiga triveckoresan.
Stort skämt och ralieri på Linköpings gator och torg,idess

affärer, restauranger

och förnämsta biograf

under friveckan 1911.
MEDVERKANDE: Per och Stina med sina oxar, polismakten och torgiruarna,
i

grabbar och jäntor och en stor
OBSJ Den första och bästa

del af Linköpings öfriga invånare.
skämtbild som tagits iSverge.

 

 

i

 

Linköping, Östgötens- boiktryckeri, 1911.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain