#5709: Biograf National

3 har anlänt hit och givet =

 

hagen nen q i. kl. e. m.

-i

 

 

 

ålar Jöreslällning

Loininlo Bilder.  

;f Ur programmet framhållas n-l q

 

 

 

 

 

" i Å  w I Konungen av Sverge besö-
Flniaiimun n iiansiaenio ker Mralshgskewm .,

HKH-m. v I - hamnw-jfonua.
Förstäderna :London 4 mm. SMHWISBNSI

ll é sià under vatten.

w Fioitnns mobilisering.

 

 ldroitstävlmgar.

 

 

w Värlöens största kanon. k V Kapplöin-l-mgar-

Konungen av spanien i Naiurscenerier från .
På resa, Å f hola världen.

 

 

 

 

 

 

 

I
Entré: Äldre 500011 35 öre, barn 35 och 20 öre.

ackiiavhäisas hjäriiigi välkomna!

Vàlrdsamt i

Biagraf Na 11.012 (21.

Information

Title:
Biograf National
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain