#5671: Elite

HW: guider; V :ahah-Mi .. .i malm; .4.

 

 

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

 

:t

    

 

Rikstelefon 195 (Innehavare 

Stadens enda, eleganta ooh modärna Biograf-Teater

LU. Andersson) Rikstelefon 195

 

W W

w

PROGRAM

fr. o. m. Måndagen den 20 t. o. m. Torsdagen
den 23 Mars 19"

. . .Jun 
.åxå-(fånmlfrfet i

  Nemnurs null [less sliter

Hänförafnde

Amerikansk expressnyhet l 1

naturstudie.

Gripande och spännande!

V min (dens din

Cowboys-drama från

Den snattade bnoittslingen gäàr ut i
livet sedam, han fått sitt straff med
frukten ooh bittowhet. Trots han à-
terfiltt sin fnilleft kämner han liksom
inom sig ditt han än stämplmd, trots
att han genom straffet bonde försonoft
sitt brott, in" dook Världen ej  fort
fändig med att glömma ooh förlåta.

Tom Carlrton, ledare :w ett bandit-
bond i Västern, triöittnor på sitt liiv som
fågelfni vamför han biefslurtnlr sökaV åter-
 ställning som hedemlig medbromgaire.
Hans beslut härutimlan piåvlemkais måst
atv det brev han nyss erhållit från sin
gamla hederliga mio-r, Vani hon uttryc-
ker sin song över Katt hon rylktesivis
liöitt han fört ett långt ifrån llzeidler-
samt liv, samt uppmanat honom attt slå
in på de rättas väg.

Tom (lamliton siammlamknllam bandet
samt meddelar dem att han ämnar bli
en lledenlig människa sam-t uppmanar
dem att göra semntaited-es. I

Trots Cerltoin blaml folket vain känd
som en :w Västerns djämvniswte "Väg-
ageniter", hade han aldrig blivit fest,
då .genom-.Drew i .kamm-

puliil- som Robin Hood, vilken brand-V

slmittnde de rika, men hjälpte 1enl-ln flat-
tige, vilket .gjorde att Cafrlton saanti-
dig-t llmn. frukt-eden, beundraldes han

älven. Husmödrarne tyckte ej illay va.-
m att få. göra honom smittjsämster,
trots .de fruktade hans fnamhisiga

sätt ooll giova röst. Gorlton finner
emellertid nu att det förste ooh Ing.-
nafste steg föllu att son-d sine synder,
iir att sökt)d genom egna. hälnidlems ar-
bete vtiiso att han på rätt sätt vill sö-
ka, föl-.tjäna sitt uppehålle. Han får
för-st ambete på en lantgånd, mlen blir
bnrtkönd, då husfolket få. klamt fölI sig:

Säsongens clou t

 

Vilda Västern.

veun han  och Varit. Han vända-arr
omkring på landet sökande ambete på
olika. ställen tills han kommer till
någon. gir-over, där anbetame sökes. Han
blir nu antagen som ginutwambieltare,
"ooh hugg-ei-1 i" mod liv och lulst. Hun
:trlbetam här tills hoink en dag blir igien-
kiàvnd som den. för detta. bondirton och
bli-r bomitkömd. Han söker nu arbete
på åtskilliga ställen, men förtgänfes då
han övenalflt är känd. I l

En moklem sönldegäsmongon passerar
han en liten by ooh lhör huru kyrk-
kl-ooloofrnov kialla, till gudstjänst. Han
drages i sina bekymmer mot kynkan,
men till ooh med här blir han boint-
(stött.v Ffömtvivlaid och fönbittrad över
miedfmiävnniskofrs hårdhet, ser han sig
ingen vunnen, utväg än att återgå till
sitt giamlla liv. Han blir milsirnnntmoph
en hatat-e av mönniskoislàktert och be-
slurtnr aJtt om hon. ej vlamit blend de
viinsltn så skulle han hädanetlltow söka.
blive. det.

Den gamla modern igenkämner sin
olyckligie som, dragen honom till sig

:nlnåqgnngaindo honom. Tomterna stå

i börjioln överraskande av den vändning
 tagit, men draga sig diskret
tillbaka meden moder och son fast om-
sluta varandra. Ja., modern var nn
på väg till honom för att hjälpa ho-
nom artrt bli en gold människa och för
att med sitt milda sätt och ömma. hjär-
ta hjälpe, honom att återvinna alla de
gamla, vänner som bannlyst honom.

Vän" bild slutna.n med att em aw tu-
risternntl en rik affärsman efter attt ha
åhört hems levnadshistoria, räcker ho-
nom sin nam! Inled löfte, att förhjälpn
honom till det liv han strävat förgäives
efter ett få föra.

" Enastående attraktion:

VioIinsolo av kapellmästare ?au1 Åimhlén

En usa genom "Holland

 

Drama i 10 avdelningar.

s

2 .  ra .

3 . Mötet.

4. Fönaktad.
5. Planen.

MIM

Särskilt imponerande och storslaget.

ärlekens makt

 

6. Brottet.

7.. Den (löda visar sig.
8; Förfölj elsen.

9. Vansinne.

10. Ut att finns. döden.

Denna, dramatiska skildring av en kvinnan häxngximila kärlek  alltige-

nom fint utförd.

 

1 WIW

Spännande, gripande och vacker.

 

I Amanda hämmas

Ett verkligt humorspäckat nummer.

 

 

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 åre
Barn under 12 år 15 öre, under I5 år 25 öre

088. l

Köp Elite-Teaterns kupongböcker om 25 biljetter!
1 " Program gratis

 

Sön- och helgdagar efter H. 6 säljes inga 15-öres barnbiljetfer.

k 088.!
25 z rabatt

 

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,

Vardagar kl. 6-10 e. m.

Sön- och helgdagarI kl. .3-5, :Sem e. m.

Man görI entré närI som hälst samt kvar-sitter- tills man sett hela programmet

 

 

Luleå. 1911. Tryckeri-Ark Norrskenets tr,

lite-Team i

vid kyrkan

  

 

 

 

meon nÅu "en .manpan qoo .mäupugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain