#5666: Elite

Kom när Ni vill, ni får .andå se hela programmet

 

 

 

 

.vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och moderna Biograf-Teater

Rikstelefon 195 Rikstelefon 195

(Innehavare C. LU. Andersson)

 

får" U KÄ

- PROG RAM

fr. o. m. Måndagen den 4 t. o. m. Torsdagen den 7 Dec.

-..myndig-ga. - ,

Ny serie svenska bilder: r.-

l ii ll lmsillms llnnl

Härliga naturscenerier.

iÖvERI...lSTiln.

En fattig familjs hem räddat genom en hunds klokhet.
Spännande episod ur liVezf.
Gamle Nils J obson kan ej längre arbeta för  och familjens uppe-

hälle, och. följden blir att han ej kan betala hyran för det lilla, men
trevna hemmet. Värden vill ej vänta längre, utan meddelar Nils och
Ihans hustru7 att de bli avhysta från lägenheten, därest de ej betalt hyran
kl. 5 pä eftermiddagen samma dag. .De gamla bli :lförtvivlade, men så
kommer lilla Marie, en livlig och Väldig- flicka, och hen-nes kloke ulmer-
dogg, och hon lämnar det äldriga paret hyresbeloppet.

Men gumman. lägger pängarna inne i rummet, och vips äro de för-
svunna. Marie och Karo bege sig ut pä spaning, och snart äro de på,
rätt spår. Efter en spännande ljakt är Linpphittarem fast och pangarna
i flickans händer, men tiden är betydligt över 5 innan hon hinner tillbaka.
Värden har redan satt sin hotelse i verket. Men nu få de gamla äter
flytta in i sitt hem, tack vare en flickas rädighet och en hunds klokhet.

Trelleborg-Sassnitz.

En resa med ångfärjan "Konung Gustav V".

En omväxlande och roande färd.

 

 

Super; qao   

 

 

 

llllllllll.I
lllllllll

av

Ilirl Andersson.

xlllllllllf"
lllllllll

av

-r lar! illusion.

 

 

 

. Amorsbysten.

Romantiskt skådespel från förra århundradet.

Den sköna Yolande P. bor hos sin farfar, som fostrat henne; Ingen-
ting fattas henne i det förmögna hemmet. En dag får hon som present
en marmorstatyett, vilken väcker hennes förtjusning. Samtidigt anhåller
en äldre, förnäm man om hennes hand, och hon säger på farfaderns bön
ja, ehuru med förtvivlan i hjärtat. Senare se vi henne hemma i träd-
gården, gråtande över sitt öde. Den lilla Amorsbysten väcker nu hennes
vrede; hon griper den och kastar den utanför muren.

Tyvärr -- eller kanske lyckligtvis -- träffar den ganska tunga sta-
tyetten en ung husarofficer, som befinner sig nedanför slottsmuren.
Yolande hör hans skrik, skyndar ned och finner den särade officeren, som
föres in i slottet och ägnas nödig vård.

Under den tid den unge mannen. vårdas av Yolande förälskar han
sig i henne. Hans kärlek besvaras och farfadern ger sitt samtycke till
deras förening, medan den gamle försmädde friaren mäste finna sigi
"händelsernas utveckling-r.

Spännande handling. f Härliga scenerier.

Stockholms boyscouts på övning.

I tecknet: Var redo!

Ungdomsfriska bilder.

Misstag på person.

eller liimmiliulimm ull missllusuuui i nu matsal.
Högkomisk fars i flera akter.

 

Enligt den nya biograflagens bestämmelser äga bam under 15 år icke
tillträde till Biografen efter kl. 8 e. m.- utan i äldre personers sällskap.

TR.A. Boi.. NORRGKEN ET Luleå 1911

 

 

 

 

wlin-B-oid 11,,(u 1191; J

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain