#5661: Elite

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

 

Elle-Teatern  

vid kyrkan

   

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teaterl

Rikstclclion 195 (Innehavare: C, LU, Andersson) Riks-telefon 195

 

af U) NN,

PROGRAM

fr. o. m. Fredagen den 24 t. o. m. Söndagen
den 26 Februari 19ll.

AEA

Genom bergpassen - 4
Denna bild visar olika. scener från Peru-trakten iwonsmn s. k. lama-

cljlnret. Detta. djur har ett huvud liknande. en kamelis, kropp likt ett iålr och
bon likt en hjort. Trots allt iir (lock lammlj mot ett nyttigt husdjur. Vi se
huru (let kommer nedför billig-passen, laolxude med stora böI-(lor av malm. Uli--
(ler vägen  (lie på kniravnner. Aldrig brukar ertt (ljnr Övergå. från en ka-
ravan till on annan.

I sagornas värld

Den gamle sagoboksförsäliaren
Fantasimättat skådespel i färger av Pathe Frére.

. Fattiga människor. 12. Lilln rökllnvnn för honom till lek-
. Mor och son. enkel-nan rike.
. Utgående från. skolan.. 13. Levande leksaker.

 

 

Sagiobolnsffönsälljlaren. 14. Sag-ophimessnm och prinsen.
. Utan).  - u 14. De levande tonmlsolilatorna..
. En snäll farbror. 16. Harboet. Y

. Lille Marcel upptagen av .sin làs- 17. lflliolwrnam1 dockor.
ning glömmer till och med vägen 18. Bäirgitrollet.
hem. 19. Förföljdn.
. Drömmen. e i sagornae land. 20. Prinsens-ans bortföralncle.
. In gången till. féornlas rike. 21. Marcel H sagopmins-en - på. flykt.

OQDOO

. Féernae drottning ooh slagopi-in- 22. Uppvaknanicle.
seesnm. 23. Mamma. väntar på sin gosse.

 

11. Sngovärldens innevånare. 24. Hemma hos mamma. är bäol.

Nalle som lekkamrat

i En utomordentligt roande och .lila-:lilngV bild.

 

.

Från Bruno LiljeforsyÅ hem.

Violinsolo av kapellmästare Paul Dahlén

Å

 

 

Sensationsiilm från amerikanska firman WITOGRAPH.

     

L" ll te
. Unilerleckninl erkänner att jag" av 15. Papp-.1 of-li mamma. iiro leden-n kr

Jolin Hunt emot-tagit 5,000 (llollur store bror iir borta.
för :tv migI föl-sålt stycke lnnil. 10. Lilla syster gån- ntt uppsöka store

uieJBon nÄu-Haq .liv epaidwqao månpugw

l-i

2. Lilla. syster hittar en ina-.wii vin-k- I bro?- g i x i
m paÅppm-Slàppm-V 17. BOJ inr e] iölla niell.
18. En trogen. vaktaire.
19. Den törigiilislm borgebrnmten.
20. Fallet.
21. Kommer min son aldrig tillbaka?
 .Boj söker viivkn. nppmiirksafml]et.
23. Hun vet rzldl 1 sporrstråioli efter
lilla, systers (locka.
. Jag; konnner för att hämta niinn
tglömda kläder. Y
Var är lilln syster?
. Hemska. aningan
) I I r . En initrkli;y bmllbiilrnre.
12. Hon vlsnr sina. var-.km lappar för 23. Tin hängt, -- 1503" Som vägvhaal-e.
nulmmll- 29. Lilla systers riiilkllning. i
1 i. Du försvunna lämningar-nu. 30. Grått icke för :att  klippt Sonnar
ly . Jag skull giva. allt för alt få min (le vackra pappelfslanmI-na.
son tillbaka. 31. Slutet gott, allting;Y gott.

3. 1 levkstngan.

4. Boj som lekknmrat.

5. Päingnnrnn itro borta.

6. Sonen misstänkes.

7. ÅtioI-.låiimnn piin gun-na eller jag ar-
relsitelralr dig".

S. Den oskyldigt misstänkta. 94

9. Bortkörd in: hemmet. N

10. Åvskoll av lilla, syster. 25

ll.. lin-lin syster klipper gubbar av :le 
v 21.01: 11.1 p a 1p por n la-ppnrn  2 71

 

 

 

V

 

 

 

En åktur till landet

Två. tämligen beklaga-(le itlskmnle vilja företagaI en åktur till landet.
En skiiintnre, som finner (leran npptriidnnde löjligt, lånar nen värklige
(VlI-oskkiisk-ens livré och intag-elr si att köra. för paret. Efter en promenad,
(lär (le bilda. gamla toks-tollurim ständig-.t siliuxgas iiiellziii Scylln och Cha-
rybilis. laok vare (len inmrovisleraile knekens infernaliskzi sämt att köra, Var-
vitl både löshår ovli andra "behag" lossna., lmvn. (le tu fått nog båile :w :lär--
(len oi-li av kärleken.

mmmmm
Biliettpris 55 öre

Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre
088.! Sön- och Helgdagar efter kl. 6 säljes inga 15-öres barnbiljefter. 038.!
Köp Elite-Teaterns kupongbäcker om 25 biljetter! 25 9.: rabatt
Program gratis

Föreställningar i oavbruten följd,
Vardagar kl. 6-10 e. m. Sön- och helgdagar kl. 5-5, (fe-10 e. m.

.Man gör entré när som hälst samt kvarsitter tills man sett hela programmet

 

 

 

TR.A.BOL.NORRSKENET Luleå, 1911

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain