#5654: Olympia

a

 

 

 

 

 

I.

x.

Å skeiisverkningar.

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  
 
 

       
  
 

 
  

 

 
    
    

v-.s sv .y var.. Q. c- f n.. v .c - . i
:X In f - "j- Q IV O lar.-
:1f-QOI--aw när" För?
-..z-ny. ...a-ans.. - -Jani A swe.. .

 

ioGRAF OLYMPIA

Nordauiopas största ambulerande l.
I BlOGRAFQTEATE a

gifver föreställningar å

.LÖBERÖDS HOTELL

Söndagen den IG Januari l9l0.
Obs.i 2 timmars föreställningar kl. 6 och 8 e. m.
Enastående storslaget jätteprogram.

 

 

 

 

 

-- -

1. Moderna Centauren. .
Ridskolan i PinerOlO. "

Larorik bild för ldrottsmän.
Deiilering. --- Passering av en dal. w-- Sprang över en barrier. à Passering av

ett grunt ställe. - Nedstigning på en sluttning. - Sprang över en mur. - Bestig- I"

ning av en höjd. se Br-anta bestigningar i berg. - Passering av ett ströindrag. -- .
Sprang efter varandra. e- Passering av en hastig ström. -f- Bad i en sluss. i v

2. Ett tvingat medgivande.

(Kemiskt)

Onkel Toms Amerikaresa.
Dramatiskt i vackra naturscenerier.

Onkel Tom beger sig av till Amerika för att skapa sin lycka." Ditkommen
får han anställning hos en kolossalt rik plaiitageägare. När han varit där nagra
dagar får han höra att det är någon7 som ämnar bege i väg till hans principal
för att anställa förödelse och skada. Han hinner just dit i sista ögonblicket och
räddar sin herre för iiidingarne; till belöning härför testamenterar plantageäigaren
till honom hela sin förmögenhet. Onkel Tom ar nu en rik karl och reser som så-
dan hem till Sverige igen för att pröva sina släktingar. Han klär på sig gamla us-
la kläder och beger sig till slaktingarne. Först kommer han till sin rike släkting
men denne vill ej kännas vid honom; motsatsen finner han hos den fattiga familjen;
den tager val emot honom7 bjuder honom mat m. m. Han lämnar dem Och dagen
efter erhålla bada familjerna från släktingen ett brev vardera, med begaran att kom-
ma till onkeln och denne lönar nu sina släktingar efter förtjänst; de som tagit väl
emot honom erhålla i lön derför sin livstid betryggad.

4.

 

3.

 

.n

 

1

 

i

 

 

Pariserlivet i miniatyr.
Framtidsbild.

Denna bild visar huru som de sina i Paris äro före sin tid.

På, slaget 10 f. m. kommer en 55-åring med sin betjänt Och görl sin entré hos
en jämnarig flicka lämnar kammarjungfrun en biljett och en väldig bukett. Det-
samma- gor aven en annan gosse. - i . . .,

Den lilla VVsötafkammarjungfruni Vgärvorrlr"ltifinrrar blommor och biljetter till den a
ännu sovande lilla frökiieii och nu efter detta ser vi huru som de små i alla detal-
jer agera vuxna och hela bilden ar helt in igenom vallyckad och rolig.

5.

xp.

Svärmor har det svårt.
Häjdlöst komiskt.

Svarinor har efter en lång och svar sjukdom ater tillfrisknat och fetmar såy att
man kan se det för varje ögonblick . . . till sin sviirson Oontrans stora ledsnad.

Svärmodern beundrar Oontran men Oontraii hyser stark avsky för sin svärmor.
Pa en jariivagsresa passar han på, att knuff-a ut henne genom dörren7 vid första sta-
tion ilar hon emot honom7 frisk7 sund och sinäleeiide.

På båten kastar han henne över bord, hon lyckas uppnå. land och faller i den
hapiie Oontrans armar. Han försöker krossa henne med en enorm sten och hon le-
tar efter myggen som bitit henne. Oontran kastar henne i ett avloppsrör7 hon rad-
dar sig. Da fattar Oontran henne i benen och. haller henne i vägen för en automo-
bil, som passerar samt medför hem de oforniliga rasterna av sin svärmor.

En timme senare uppeiilfiarar hon leende . . . i en liten vagn för krymp-
lingar.

6.

s

 

(vi

 

Pyreneerna .
Slorslagen vacker naturbild.

2. En bergväg. Skunimaiide forsar. 4. Strålande sol-
 Lantliga scener. ö. Tjurfiäiiktning vid Landes i humorististh7
men ofantligt intressant och spann-ande. 7. Menuinentet vid Lourdes. 8. Spansk
stad och borg. 9. Fäst vid Fontarabie. .10. Dessa av en musikkår. 11. Ri- .
dande och beväpnade man.

1. Klippigt pass.

 

 

 

  
 
 
  
   
  
 
 
 
  
 
 
  
 

Sjörövaren

Don Custod de Bragaus.

Söderhavets skräck.
Stor spännande sjökrigsbilcl i 15 avd.

7.

1. Förberedelser till avresan. 9. En expedition utrustas.

2. Ett besök. 10. För-följelsen.

3. Ett avslaget frieri. 11. De första kanonskotten.

11.. samlingsplatsen. 12. Onibordläggningen. I

ö. Overfallet. 13. En strid pa liv och död.

6. Enleveringen. H 14. Den Oustads död. A
7. Ombord pä sjörövarkornetteii 77Ornenn. 15. Aterkomsten till Birma.

8. Upptäckten.

 

8. Serpentindans.

Mycket vackert handkolorerat.

En elegant herre har inbjudit en del ungdomar till bal. Efter hand ser vi hu- 
ru som dessa av denna herrn bortförtrollas och niusikanten och den elegante herrn
sta ensamma.. Han trollar nu även bort sig sjalv7 och nu uppenbaras han ien helt
annan klädsel och i ett helt annat ruin. Härpa följer en massa vackra och stiliga
damers entré och sedan dansas den förtjusande vackra serpentindansen.

9.

 

 

En frus obeskrivliga äventyr
på hotellet.

Hejdlöst komiskt och skrattretande.

Denna genomkomiska bilden visar oss huru som en fru överraskas på hotellet
av sin man, som hon tror vara ute på en langresa. Bilden ar helt igenom komisk .

 

 

ull ul r
MD
,.

s

 

 

 

 

 

 

I
m
i.

 

 

  
   

Egen lEienrisk

  
 
  
  

och slutar på alla satt och vis bra.
I
belysning.

- "pg-.1 97.1.,"3" 7,-, . q
3.3.0 tt ii" finit-w
2.-.. ;C-....se0. :Ekmans-:oxå I-

. x
Å w- i 4.4

    

    

Nät-I år 41.).w-:I v, .3.021 v,- t
-f-fo steroider-fo F
:Eu-sägs å..s?nli :En-såå. U

-

     
  

d

 

 

f

   

SKURUP 1910. LIDBERGS TRYCKERI. 1666

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain