#5625: Rövarekulans Tivoli

.anlekllj
Q Tivoli av

Söndagen den 21 Augusti 1910 ,-
FESTPROGRHM

Konsert från 4-5 e. m. Dans från 5-12 e. m.
kl. 8:I5 Frilufiieaiern.

l

 l. I Förälskad.

,. I (Komisk)

 

 

2. Strid mellan nybyggare ooh
infödingar i Vilda Vestern.

Episod ur verkligheten i 5 avdelningar.

l Avd. Den avviste friaren. I i O c d I

En nybyggare fär en dag besök av en Desperados som förälskat sig i hans dotter. Han anhaller om 1ot-
terns hand7 men avvisas bestämt av nybyggaren. Dä Desperados mäste avlägsna sig utan att hans besok ett
till nagot resultat svär han att hämnas.

2 Avd. De sammansvurna Desperados.

Den avvisade Desperados uppsöker strax sina kamrater7 som planlägga ett attentat emot nybyggarens hus.

3 Avd. Det telegraferas efter hjälp. i

Nybyggaren som känner Desperados vildhet anar oräd och telegraterar efter gendarmerna.

4 Avd. Fran beslut till handling. h n h d

Nätt och jämt har telegrammet hunnit avsändas förrän Desperados avskara telegrafforbindelsen varefter e
ställa färden till nybyggarens hus. som snart börja brinna.

5 Avd. Frälst. . I I

Situationen synes nästan hopplös dä bladet i en hast vänder sig i det att de ettertel.egraferade gendarmerrfi:
anlända till de angripnas försvar och rädda dem samt gripa Desperados7 vilka darefter fa utsta sltt rattvisa stra .

3.- När rnan får darnrn i ögonen. 

(Komisk)
l l - I

4I Från Ludvig XVI Och 

T.

r

Marie Antoniettes tid.

Stort fint dramatiskt skådesnel.
Handkolorerat. i

Början av denna tragedi utspelas i Versailles och vi se här den kungliga familjen i sorglös lycka
tillbringa sina dagar i det natursköna Trianon. Men denna sorglöshet fär ett lika hemskt ooh oväntat
slut7 och i det följande få vi se, hur det rasande folket stormar kungaborgen ooh fordrar sin konungs
liv - den kungliga familjen föras till Feuillants och som en blodig syn skymta vi pä avstånd den stac-
kars prinsessan de Isambelles avhuggna huvud. Marie Antoinettes hjärtslitande avsked från sina barn
och den lille Dauphins hemska död genom den misshandel och vanvård skoinakaren Simon later honom
lida7 bilda ett värdigt slut pa den blodiga sannsaga7 vars olyckligaste offer den stackars oskyldige prin-
sen kanske Var. 1

l. Utanför kyrkan i en by i närheten av Paris samt i slottet. e 2. Två är senare vid Eremitens
kula. -  Den grevliga familjens flykt. - 4. De flyende tillfängatagna. - 5. Tio är senare.

 

 

5. l Kokpulvrets verkningar.

(Mycket komiskt).

Kl. 9 stod-fyrverkeri

avbrännes av lkonstfyrvärkaren G. A. Andersson, fràn Lund.

PROGRAM.
7.

l. Kanonskott. En stor kvarnvinge med snabblöpande
2. Signalraketer. l solar med kulörta lågor.
8. En stor briljant sol med lågor i alla fär- 1 8. Raketer med kulörta stjärnor.

ger briljant strålfinal. 9. Glorior med kulörta centrum och stor

i 4. Raketer med kulörta stiärnor. briljant strålfinal. i

5. En glob med lågor i skiftande färger 10. Raketer med silverregn.

på sidorna vattenfall med silverregn. 11. En bombardementkapris med kastanier,
6. Raketer med eldregn. på sidorna romerska ljus.

I 12. Kanonskott.

Eniré 25 äre. I 055.! Banden bäras synliga.

Egen elektrisk belysning.

 

 

 

 

 

 
 

seen

 

D

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1966.

Information

Title:
Rövarekulans Tivoli
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain