#5624: Olympia

l I 1
aaaaaaaaaaaaaa I

BIOGRAF OLYMPIA f

Nordaurapas största ambulerande

IJOGRAFETEATER

gifver föreställningar

i åàfvareäulans tivoli

Söndagen [lan l Juli I lll.
PROGRAM N10 1.

Il. Ett besök i Mar-
seilles. P

Vacker naturbiloi.

 

Marseille, forntidens Marsilla, är Frankrikes viktigaste sjöstad och är berömd
för sitt sköna läge vid Rhoines utlopp i Medelhavet. Staden har många praktfulla
offentliga byggnader dock nästan alla av sen dato. Den har tvä utmärkta hamnar
och stor export av silke, olja, tvål, fisk och jordnötskakor. I hamnen se vi en del
av franska flottan. Av andra sevärdheter Longshamps Palatset med fontänerna
samt slottet Boveilis vackra park.

    

2-  växlinga 

Bra-ma. iY-eiik-a avdelningar. - i W P" -f

        

O
I
2
g
"o"
O

. i I i tt
barnhjärta.

Gripande värklighetsbild.
Storslaget, fint handkolorerad.

4.- . Pappas
patentmålarapparat. W

En bild för1 alla:
i Oemotstàndligt komisk!
Ett enda skratt!

Pappa, som vanligt pä allting som är galet, har fätt kän-
nedom om att det finnes en apparat för målning och vit färg-
ning, och framhåller nödvändigheten av att en sådan mäste
à finnas i varje ordnat hushåll, trots mammas protester, vilka é
förklinga ohörda, dä nämligen far köper ett dylikt redskap.
Apparaten arbetar pneumatiskt, och var gamle trädgårdsmas-

tare instrueras att sköta om inpumpning av luft iodjuret,
vilket han gör med stor effekt. Den vita limfärgen frustar ut

 

 

 

 

 

 

 

 

U

med sådan väldsamhet, att far, som sköter slangmunstycket,
tappar koncepterna. Hans rop till trädgårdsmästaren att stop-
pa förklinga ohörda, då. den gamle är så. gott som stendöv,
varför färgen anställer en förfärlig förödelse, bryter sig genom
tak och väggar, far genom taket och lyfterI var intet ont anan-
de granne ur sin bädd samt kastar honom upp och ned i luf-
ten som en boll i en vattenfontän tills han efter en riktig luft- é
färd faller ner som en pannkaka. Till sist kommer mamma
till valplatsen och sätter in sin energi och får slut på. det ofri-
ä villiga spektaklet.

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen elektrisk belysning.

 

U

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1938.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain