#5623: Olympia

Nordeuropas största ambulerande

OGAFETEATER

gifver föreställningar

i åàfvareäulans tivoli

Söndagen den l Juli llll.

PROGRAM Nm 2.

En resa 1

Schweiz.

Vackra naturscenerier.

:i
ålU

 

 

DI  ll WAIK-män!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElälllVAm : 

 

2. Luftseglinarnes
" överraskning,

Hej-ollöst komiskt. 1

3. Brödernas
svartsjuka.

Drama.

Tva bröder lefderi fred . . . en ung flicka uppträder pä skädeplatsen och som
hon föredrar den ene av dem känner den andre en vild svartsjnka mot den lycklige
rivalen. En dag när bröderna tillsammans varit ute på. stengetsjakt söker den för-
smadde skära av tåget, med vilket brodern häller sig fast över en avgrund och
hindras frän att fullborda sin avsikt endast genom flickans mellenkomst7 men den
olyckliga kvinnan maste köpa sin älskades liv mot löftet att avstä sin kärlek till
honom. Hon häller ocksåJ ord7 men hellre än hon gifter sig med den, hon anser
som en brodermördare7 beslutar hon söka döden och skriver för den skull nagra ord
till honom7 som avtvunget henne det hemska löftet och förbittrat hela hennes liv.
Då vaknar brottslingens samvete, han lyckas komma tids nog .att rädda den unga
flickans liv och återge henne löftet, varpå hon äter vid sin älskades trofasta hjärta
kan le mot livet och lyckan.

 

   

satyren.

Stormande skrattsuccés.

En ung man som blivit plundrad av rövare tar och gör
sig en dräkt av löv för att icke såra den offentliga anständig-
heten. I denna kostym skall han försöka rädda sig hem7 men

Den moderne
ä

. "IRM-mm P--

upptäckes av medlemmarna i ett pensionat på promenad. Ett
förfärligt skri av blygsel höres och alla titta med nyfikna och
chockerade blickar på honom. Man hämtar polis7 som för ho-
nom till vaktkontoret där allt förklaras och där han fär mera
I passande kläder.

 

 

 

 

 

Egen elektrisk belysning.

 

Skurup 1910. L-idbergs- tryckeri. 1939.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain