#5622: Olympia

messages-mm 

BIOGRAF OLYMPIA

Nol-daurapasv största ambulerande

BlCGRAF-TEATER

gifver föreställningar

i åöfvareåulans livcli

Söndagen lan ll Juli lill.

(samtidigt med Löberöds Skyttebasar).

PROGRAM Nm 1.

 

Julius Caesar.

Stort historiskt skådespel. - "
af Shakespeare.

1. Casca och Trebonius utskäller bor- 1.1.
garne för att de prisa Caesar.

2. Domstolen.

3. En spaman varnar Caesar.
den 15:de Mars.

4. Tribunen. Marcus Antonius vinner 13.
kapplöpningen och heder Caesar tre 14.
gånger om en krona.

En spåman Ceslator beslutar ga
till Caesar för att annu en gång
varna honom.

Tank på 12. De sammansvurna mörda
Caesar.

Brutus talar till pöbeln.
Marcus Antonius framvisar Caesars
döda kropp.

Julius

5. Cassius förleder Brutus till. delta- lö. Brutus slår lager nära Sardis.
gande 1 sammansvarjningen mot 16. Striden mellan Cassius och Brutus.
Caesar. 17. Caesars ande visar sig för Brutus

ö. Brutus i trädgården. de samman-
svurnes samlingsplats.

7. Caesars palats. 18.

8. Calphurnia berättar för Caesar sin

och varnar honom för nederlag och
död.

Marcus Antonius och Octavio Cae-
sars stridskrafter mot Brutus och

dröm och ber honom ej gåftill Se- Cassius.

naten. 19. llaget. laesars död ar hamnad.
9. De sammansvurna trada in7 skratta 20. Brutus begår sjalfmord.

öfver Caesars raddsla och förmå ho- 21. Brutus likbranning. Han var den

nom följa sig.
10. Caesar följer villigt med.

adlaste af alla romarne.

 

2. Den game ungkarlens
bortsprungne hund. .Å

Komiskt:

Herr Mullers hund Flock har sprungit bort. Herr Möller låter införa en 
lydande annons: 77Stor belöning erhåller den.I som Iåterfar min hund7 hvilken lystrarl
till namnet Flock.77 Snart samlas utanför hans bostad en stor mängd personer med
hundar7 hvilka alla lystra till namnet Flock. Man gör först förfrågan hos portvak-
ten. Da det tva-7 fyra- och sexbenade sällskapet gör honom mycket omak, mister
han tålamodet och kör ut dem alla med kvasten. Hundsallskapet gör ett försök en

trappa högre upp. Där ligger ett "akta par annu i Morfei armar, vaknar förskrakt .

upp och afvisar samligen. Man försvinner.
ligen påträffas den rätte annonsören. Han tar en öfver-blick öfver ställningen och
lämnar rummet för att fly undan. Allesarnmans efter honom. Han stiger upp ien
automobil och rusar i vag, men hans förföljare "aro efter. Plötsligt stannar automo-
bilen. Han får syn pa ett träd och klättrar upp i det. Var en som försöker följa
efter7 får helt beskedligt en spark uppifrån. Stort krigsrad, belägring. Flyktingen
försöker stiga ned men blir gripen. Först får han en högtidlig avloasning, sedan
förlikning ingådt.
Denna bild orsakar verkliga skrattsalvor.

Samma scen u re as i en salen slut-
I

.n

3. En resa gonorn Egypten.
En färd genom Nilens
 .klara stränder.

Utomordentligt vackra naturscenerier.

g Staden Cairo. -- Packning och sadling pa Dromedaren. - Beduinmarknad i
i Dbsis. - Panorama af Luxor. à Gatorna i staden och templet. -- Arabmarknad.
-- Kamelernas sadling och fodring. - Till slut en fard pa skuts i Nilen.

X

i

4. Den kvinliga Cyklisren.

En ung dam köper en cykel och profvar hastigt sin lycka. Dessvärre lyckas
försöket mycket illa. Den unga damens många olyckor skaffar henne icke vänner
pa hennes första utflykt, och mycket medtagen vänder hon hem och hoppas på
battre lycka nästa gang.

 

1915.

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain