#5621: Olympia

a:::=:=::u--Hml

 BIOGRAF OLYMPIA P N

i Nordauropas största ambulerande f 

eloeaAF-.rearea ;

gifver föreställningar l

i åàfvareäulans tivoli

llanlauan lan l llaI kl. 5-10 a. m.

(Annandag pingst.)

Enastående storslaget

tEEPRoeRAMEE

l. - Indianhöfdingens ring.
Mexikanskt äfventyr.

Fängslande scenarier! Spännande!

I TOnga, den unge indianhöfdingen, har blifvit tillfängatagen af mexikanarna och

skall nu med sitt lif försona sina stamförvandters brott mot blekansiktena. Men

prästen i det mexikanska lägret är gynnsamt stämd mot Tonga, som aldrig visat
sig grym mot sina hvita bröder, och smyger till honom en revolver, tack vare hvil-
ken Tonga snart har äter-vunnit sin förlorade frihet. Som

en gengåfva skänker den unge indiauhöfdingeu prästen en ring af fint arbetadt

guld. i

Någon tid efter-ät ger sig äter samma indianstanr uti j

på krigsfråf och röfvar bort ", i

Mercedes, prästens unga dotter. Pä ett spjut hittar man en bit buffell-ader pä
hvilken är skrifvet att, om en summa af l5(.l,0004 dollar följande dag aflämnades till
indianska lägret, flickan skulle blifva frigifven.

Det blir stor uppståndelse i prästens familj. som genast hopsa-mlar alla värde-
saker, indianhöfdingens ring ens undantagen.

Den unga flickan har emellertid bundits vid f

fOl-fyrpålen. Dä hon far syn pä sin fader, sliter hon sina band och rusar mot
1honom som om hon. redan ätervunnit friheten. Men Tonga räknar de medförda

dyrbarheterna och finner l

,, .1,- lÖSeSumlnan Otillräcklig, hvarför flickan. äter blir fasttagen och bunden pä ryg-

 gen af en vild häst, som sa jagas ut på prärien. -

Vi l" Tonga undersöker emellertid smyckena "och finner den guldring, han en
gäng lämnat prästen som tacksamhetsgärd. Ogonblickligen skyndar han till mexi-
kanaren och igenkänner sin räddare. Da samlar ögonblickligen den unge höfdingen
sina krigare och. sätter af i susande galopp --

på jnkf efter den Olyckliga kvinnan. Efter en vild och äfventyrlig jakt öfver präT
nerna- lyckas de sa upphinna henne och återföra henne i triumf till lägret.
i l

 2. En illa placerad lfinne.
 - Häialasa komiskt. i

Vicomte de la Hautegomme fullbordar sin toalett under de gräsligaste grimaser,
x I Vad star på? Jo, helt enkelt -on liten stackars finne som. har blifvit illa placerad
att han hvarken kan sättaisig eller röra sig. Till. räga pä allt mäste den stackars
vicomten gä pä en bal där hans egendomliga uppträdande framkallar ett diskret l
löje. i salen. i

Musiken spelar upp en vals. Vicomten ser sig tvungen att bjuda upp sin
1,, fästmö men detta. dj,ärfva.ysteg är nära. lralnkalla en-  .Bg
 f i .i 4ettlakan, ahead? till?215,11..il, . .. . .. .. . . . , .fi-F
" - strax kommer. En af gästerna griper till s ut honom i axlarna och tvingar honom
att sig, ett smärtans1 skri banar sig väg mellan vicomtens läppar, men öfvergär
tilll smälöje M böldenhar sprut-kit. Och till allas häpnad slär vicomten tvärt öfver
till den vildaste glädje. i l

 
   

 

 

5. Hrabiska äfventyr och reseminnen.

.1-4 I oasen Ziban.
Ytterst intressant skildring.

l. Bland Timgads ruiner. 5. Eest i Sidi-Okba.
2. Genom Biskra. 6. I palmtopparne.

å Hamman Meskoutine. 7. Arabiska trupper.
ll. De förstenade kaskaderna. 8. Mozabite fautasia.

4,. l Herr Klåfinger.

Komisk bild.

 

 

5. Flickan från Nizza.

Storslaget drama i 20 atdelningàr. , Mycket fint och artistiskt handkolorerad bild.
Brytningen. - Han söker en hemgift. - Giftermäl för pengar. - Tre måna-
der efterät. l
.. , Om din man borta möt mig vid vägkorset. i
Emil.

Margot, Nizzas fagraste flicka, ensam, med mjölkflaskan pä axeln och häret
uppsatt sä, som endast Nima-flickorna första det, ut att möta sin älskade, men fär
af hans mun höra, att allt mäste vara slut emellan dem och att han fätt en annan
flicka kär . . . . - l-

Med brustet hjärta flyr hon sin väg för att ej visa den. trolöse, hur grymt han

i - - smärtat och förolämpat henne. ,

i. Nägra år förflyta, Margots fornelfästman har gift sig med den andravflickan,
få! men upptäcker sä, att hon är honom otrogen och trots det Margot söker ställa allt
. f: V till rätta emellan den man hon .ännu alltjämt ällskar lika högt som någonsin och sin
rival, later han sig Vlängre bedragas. .i ,

Han inser, hvilket dumt byte han en gäng gjorde, när han valde sin nuvarande
hustru för hennes pängar och öfverlämnar henne utan saknad till hennes älskare,
under det att han själf vänder all sin kärlek till den lilla trogna Margot och - när
i., slutet är gott är allting gott. 1 i

if 6. I En envisräilskare.

Sto rmande 5krattsucces.

J ag har härmed äran anhälla om Er dotters hand.

LLMin Herre! Jag är envis, Ni skall alltid finna migbi .Er väg, anhällande om
Er dotters hand. Lucien lrampon."

Matsedel:
Soppa på. kokosnöt.
Hvalnsk ä la hotellvärd.
Griljerad kamel.
Stekta rättikor.
. Syltad frukt.
Jag har äran anhälla om Er dotters hand.

Herr Orampon anhåller om fröken Amanda Koketts hand, men fär korgen.
Han later likväl icke avskräcka sig, utan uppenbarar sig för sin hulda skönas faders
ansikte vid. alla möjliga och omöjliga tillfällen, - w ,- som brefbäraren som bär
brefven till honom, som kyparen som passar upp honom pä restauranten, som kusken
som kör för honom i droskan, som portier pä hotelletI och för hvarje gäng har han
pä läpparna sitt: LfJag har äran att anhålla om Er fröken dotters hand."

Slutligen en dag kastar den ursinnige fadern unge Crampon ut genom fönstret
och rusar i väg ut, men han gär förbi under .fönstret just i samma ögonblick som
den ihärdige friaren faller ner frän himmelen, alldeles lagom för att upprepa sin
gamla bön. i 1

Och dä kastar fadern, som är rädd för att han börjar bli tokig, dotterni
Crampons armar . . . . . . amor vimit omnia.

 

 

Egen elektrisk belysning.

SKURUP 1910. LlDBERGS TRYCKERI. 1822.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain