#5617: Olympia

fe; f- .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOGRAF OLYMPIA

Nordeurepas största ambulerande

BlQGRAI-FeTEAT-ölåR

gifver föreställningar

-l nnbEnsLöF an
id: i tält vid torget. W

Söndagen den 10 April kl. 5, 6, 7, 8 eeh 9 e. rn.
035.! Sista dagenii Andel-slöt

Enastående storslaget

 

 

 

 

EEPRoeRAMEE

1. Lifvet en dröm

Gripande verklighetsdrama.

En ung flicka, som tillhörde ett resande teatersällskap, blef mycket dåligt be-
handlad af sällskapets direktör och på ett ställe som de besökte ingick hon ett kär-
leksförhällande till en ung man.

Kort tid därefter lämnade sällskapet den platsen och drog vidare. Då direk-
tören fortfor med att behandla den stackars flickan illa, flydde hon en dag ifran
sällskapet. Okunnig om rätta vägen och utan medel irrade hon igenom landet och

A

slutligen föll hon ner vanmäktig framför en bondgård. Frun som ägde gården tog 1

hand om den stackars flickan och gaf henne mat och dryck. Frun lämnade rum-
met för att gå och göra i ordning en sängplats ät den trötta flickan  gårdens ägare
återvände från arbetet och inträdde. I honom igenkände hon sin älskare. Den
unga flickan gaf sig icke tillkänna, utan gick upp på det ät henne, iordningställda
rummet och då. natten inbröt tog hon "ater till flykten. Hennes krafter togo snart
slut och Vid ett krucifix framför hvilket hon knäböjde för att bedja föll hon van-
Inaktigt tillsammans.

2. En hederssak.

Mycket komiskt och skrattretande.

3. Moderna Centauren.

Ridskolan i Pinerolo.
, Lärorik bild för ldrottsmän.
Defllering. - Passering af en dal. h Sprang öfver en barrier. N Passering af ,
ett grundtI ställe. .- Nedstigning på en sluttning. - Sprang öfver en mur. - Be-
stigning af en höjd. - Branta bestigningar i berg. - Passering af ett strömdrag.

- VSiirrålllg efter hvrarandra. -fanssering hfanfwewvn hastig ström.vv f.  i .en-Ås

S o r r e n t,
4. Söderns blomma.

Utmärkt vackra naturscenerierl

.Diktare och sångare förhärliga i glödande ord skönheten hos denna lilla fläck
på. Jorden, som  längtans mål för alla dem7 som i Italien se sin skönaste dröm.
Vår film utgör en synnerligt lyckad framställning, som Visar oss ett panorama af
staden, utsikt mot klipporna, Tcrquato Tassos forna villa och en italiensk folkdans
utanför Hotell Termontas.

 

5. f Den lille Trumslagaren.

Storslagen, fint handkolorerad. Drama i flera afdelningar.

6. Kökspigans olyckshändelser.
7. Upptradande af den mycket elntyekte

l
ål

 

 

 

ånndlåcmificrn
aren frau nylie
med sina roliga Wear ocli åaeäaser sam!
åäyaspelslålar.

Sista daen i Andel-slät

Entré Sittplats 50 öre.
Stàplats 35 öre.

05.!
Obs.l

Barn 25 öre.

 

Egen elektrisk belysning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skurup 1910. L-idbergs tryckeri. 1778.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain