#5616: Olympia

BIoGnAF OLYMPIA

Nordeuropas största ambulerande

IOGRAFETEATER

gifver föreställningar

I H N D E R S L Ö F
M" i tält vid torget. W
Lördagen den 9 April kl. 7, 8, och 9 e. m.

Enastående storslaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

==PRoeRAMEE

l. Mannen som går på hufvudet.

Ende i världen som kan prestera detta. a

I Vi äro glada öfve11 att kunna presentera för var publik Herr Tack7 den ende
1 världen, som är i stånd att företaga sådana omöjligheter som att gå ned för trappor
och. gä på en lina etc. på hufvudet. Herr Tack är en underbar och oefterhärmlig
ekvilibrist och hans rykte skall med kinematografens hjälp  ut öfver hela världen.

2. Lifvet i Dalarne.

Mycket vacker och intressant bild.

3. Buddisterna i Indien.

Storslagen vanker natiwhild

Panorama från templet i Äandy.

Stjärnor7 målade pä väggarna7 skulpterade elefanter äro hinduernas gudar.

De spetälska.

De heliga elefanterna bada. -

En sjuk gud.

Några öfningar.

Följande bilder äro hämtade frän Ceylon och är ett utomordentligt vackert
panorama vi här se upprullat för vara ögon à den tropiska Vegetationen, hufvud-
staden Kandy med dessa gamla skulpterade tempel allt ger ett ovanligt och pitto-
reskt intryck.

Men man bör ju också alltid se medaljens avigsida7 och här i det spetälskas
kvarter få vi en inblick i allt det elände som ännu härska öfverallt7 äfven i de till
synes mest paradisiska trakter --- torra som numier betäckta af sår och bölder
kunna de stackars sjuklingarna ej väcka annat än afsky och medlidande. i

Och till sist afslutas dessa tablåer med de heliga elefanternas bad7 en proce-
dnr7 som väl är ägnad att väcka ett berättigat uppseende hos oss västerländningar
och otrogna. i

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Den underbara mattan.

ldel öfverraskningar.

Denna bild är frän början till slut mycket intressant. Den framlockar mänget
godt skratt af askadarne7 på samma gäng som de mäste förvåna sig öf-ver det egen-
domliga sätt hvarpä denna bild är framställd.

5. Amazoner under olika tidehvarf.

Fint handkoloreraol.

6. Ett brådskande giftermål.

Häjdlöst komiskt.

7. Uppträdande af den mycket omtyckte

 

 

 

 

 

:zonöäomiäcrn
åören frau Jiylie

med sina roliga 917801, 005 (facäaser sam!

åägaspelslålar.

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.
Stàplats 35 öre.
Barn 25 öre.

 

 

Egen elektrisk belysning.

iSkurup 1910. Lidberg-s trvckeri. 1777.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain