#5615: Olympia

I. ...fmfmm bdsm En:

J  .Åt-FE é v " A

1 l

l
 j.
. l

 

 

 

 

  

Nordeuropas största ambulerande

BlOGRAF-ETEATER

gifver föreställningar

 l LÖBERÖD
W i tält på torget.
Lördagen den 16 April kl. 7, 8 och 9 e. m.

Enastående storslaget

 

 

 

EEPRoeRAMEE
i. dWannen som går på
Eufvuéet.

Ende i världen som kan prestera detta.

k Vi äro glada öfver att kunna presentera för vär publik Herr Tack7 den ende
1 världen7 som är i stånd att företaga sådana omöjligheter som att gä ned för trapp-or
och gå. på. en. lina etc. på hufvudet. Herr Tack är en underbar och oefterhärmlig
ekvilibrist och hans rykte skall med kinematografens hjälp gä ut öfver hela världen.

.2. b C.Cäfvet i .Talarna

Mycket vacker och intressant bild.

8. cBuöötsterna i Å(indian.

Storslagen vacker natarbild.

Panorama från templet i Kandy. X

Stjärnor, målade på väggarna7 skulpterade elefanter

De spetälska.

De heliga. elefanterna bada.

En sjuk gud.

Några öfningar. I

Följande bilder äro hämtade frånW Ceylon och är ett utomordentligt vackert
panorama vi här se upprullat för vara ögon71 - den tropiska vegetationen, hufvud-
staden Kandy med dessa gamla-skulpterade tempel allt ger ett ovanligt och pitto-
reskt intryck. 1

Men man bör ju ocksåI alltid se medaljens avigsida7 och här i det spetälskas
kvarter få vi en inblick i allt det elände som ännu härska öfverallt7 äfven i de till

äro hinduernas gudar.

Wsynes mest paradisiska trakter - torra som numier betäckta af sår och bö-llder

kunna de stackars sjuklingarna ej väcka annat än afsky och medlidande.

Och till sist afslutas dessa tablåer med de heliga elefanternas bad, en prioce-
dnr7 som väl är ägnad att väcka ett berättigat uppseende hos oss västerländningar
ooh otrogna. .

4. men underöara mattan.

Idel öfverraskningar.

J

Denna bild är från början till slut mycket intressant. Den framlockar mänget
godt skratt af åskadarne, på samma gång som de mäste förvåna sig öfver det egen-
domliga sätt hvarpå. denna bild är framställd.

5. .dimazoner under olika
tidelivazf (

Fint handkolorerad.

6. ätt Eråösianöe giftermål.

Häjdlöst komiskt.

Obs.! Entré Sittplats 50 öre.
Stàplats 35 öre.

Barn 25 öre.

 

Egen Veletris j blysning. I i

 

 

 

 

 

 

SKURUP 1910. LlDBERGS TRYCKERI. 1795.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain