#5614: Olympia

BIOGRAF OLYMPIA i ,

Nerdeurepas största ambulerande

IJQGRAFETEATER

gifver föreställningar

ILÖBERÖD
 M" i tält på torget. W
 Söndagen den 17 April kl. 5, 6, 7, 8 eeh 9 e. In.

Enastående storslaget

 

 

 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  

 

, EEPRoeRAMEE
 I. ocqfvel en dröm.

-Gripande verklighetsdrama.

En ung flicka, som tillhörde ett resande teatersällskap, blefI mycket dåligt be-
handlad af sällskapets direktör och på ett ställe som de besökte ingick hon ett kar-
leksförhållande till en ung man.

Kort tid därefter lämnade sällskapet den platsen och drog vidare. Da direk-=
tören fortfor med att behandla den stackars flickan illa, flydde hon en dag ifrån
sällskapet. Okunnig om rätta vägen och utan medel irrade hon igenom landet och
slutligen föll hon ner vanmäktig framför en bondgård. Frun som ägde gården tog
hand om den stackars flickan och gaf henne mat och dryck. Frun lämnade rum-
met för att ga och göra i ordning en sangplats åt den trötta flickan då, gårdens ägare
återvände från arbetet och inträdde. I honom igenkande hon sin älskare. Den
unga flickan gaf sig icke tillkänna, utan gick upp på. det åt henne, iordningstäellda
1- 1 rummet och då natten inbröt tog hon åter till flykten. Hennes krafter togo snart
Åf- :r slut och Vid ett krucifix framför hvilket hon knäböjde för att bedja föll hon van-

f mäktigt tillsammans.

 

 

2. än Eeöerssaå

Mycket komiskt och skrattretande.

 6. Jinder-na Genlauren.
Lafflftiiånfårpiåillzaa.

.- i; Defilering. - Passering af en dal. - Sprang öfver en barrierf.. - Pas-sering af
:i ett grundt ställe. - Nedstigning på en sluttning. - Sprang öfver en mur. - Be-
stigning af en höjd. - Branta bestigningar i berg.V - Passering af ett strömdrag.
- Sprang efter hvarandra. - Passering af en hastig ström. -- Bad i en ström.

4. - åcrrénd,
I(Söderns Hemma..

Utmärkt vackra naturscenerier.

 

Diktare och sångare förhärliga i glödande ord skönheten hos denna lillapfläeck
på. jorden, som är langtans mål för alla dem, som i Italien se sin skönaste dröm.
Var film utgör en synnerligt lyckad framställning, som visar oss ett panorama af
staden, utsikt mot-klipporna, Torquatc Tassos forna villa och en italiensk fölkdans
utanför HotellV Termontas.

 

 

5. Eenlille Jrumslagarcn.

Storslagen, fint handkolorerad. [Frama i flera wjdelningar.

"i 6. ååöäspéqans olyclis-
I Iiänéelser.

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.
i Stàplats 35 öre.
Barn 25 öre.

 

 

 

En" k i;

 

 

 

:mr-W m1". News: trivsam arne.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain