#5608: Skurups Biografteater

varg: . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATER

giver föreställningar enligt följande

EPRoeRAMH i
tilltagen len lpril l lll

öste-6,30, Gao-7,30, Zac-8,30, ast-9,30 e. m.

 

 

 

 

 

 

svenska bilder.-

1. Vid Munkfors bruk i Värmland. 

Det stycke äkta Värmlandsnatur som vår bild ätergifver är bland de
vackraste och stätligaste man kan skada.

Vi vandra utmed Klarälfvens imponerande stränder, än beundrandeÅ
de mäktiga hvitskummande forsarna, där timret dundrar i yrandra dans,
än med förtjusning dröjande pä en utsiktspunkt vid anblicken af den här-
liga solbelysta nejden, än i glada Värmlandstösers sällskap beskädande en
del af bruksområdet och Sveriges längsta landsvägsbro, isanning ett -
vackert prof pä inhemsk ingeniörskonst.

Och hvad. blir totalintrycket af värt besök vid Munkfors bruk om
icke detsamma, som tonar oss till mötes i värmlandsvisans första strofer: " 1

77Ack Värmland, du sköna, du härliga land,
Du krona bland Svea rikes länder". -

2. Little Tich mot sin vilja.

Ytterst komisk.

 

 

vi;
o byr

:få

.I
Po!
i...

P. " Vi?
:QPJI

0,
I,
y.

3:

yli

in..

.ln

En resande tager in pä ett hotell. Innan han gär till sängs, ställer .
han sina kängor utanför rumsdörren. Under natt-ren smygaN s-i-gtjrriffvar  Ä f -
ihotellet, hvilka lägga märke till de utanför dörren stäende kängorna. I 0
När de kommit till resandens dörr, raka de i. strid om kängorna och börja a
slita i dem, tills de äro en meter länga. Numera obrukbara för dem ställa
de dem tillbaka och aflägsna sig. Förvänml finner vår resande nästa mor-
gon dessa Little Tich-känger. I h

Den som känner denna sorts kängor och redan en gång varit i till- i "
fälle, att se folk, som bära sådana, skall själf kunna utmåla för sig den

 

 

lustiga scen, sem nu tilldtager sig. .
3 lllFbka l----l ll MXN ll - [XXwa i

 

En tidsbild från inkvisitionens dagar.
å Inspelad af framstående artister i Rom. I . Enastående sevärdhet. "

lllMXNl-w-l NMNI I -mlll f

Ij nnxnn från sEviLLn.  

 

 

4. Papperskråkorna. 

Smakfullt kolorerad bild.

Hvar och en känner väl till dessa pappersdockor, pä hvilka alla barn s
försökt sin uppfinningsförmäga, och dessa, som här framställas, öfverträffa
vida allt, hvad någon i den vägen lyckats framställa.

De förändras och förvandlas i kapp och slutligen öfvergå. de inägra
förtjusande unga kvinnor, som dansa en graciös balett. K

 

 

 

5. En resa i Indien genom Dasis
till Zibaus. -

En utomordentligt intressant färd.

 

l. Timgad, ruinerna. 2. Staden Biskra. S. Hammam-moskéerna.. m
4. Vattenfallen vid Hammam. 5. Staden Sidi Okba. 6. Kokosplantagerna.
7. Mozabite Fantasi. 8. Zibaus. i

 

 

 

 

 

6. lnkräktarne. i -

Kolossalt rolig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t r vik.,a I i
I I  ...I är., I) I I

 

 

 

 

 

 

SKURUP 1910. LlDBERGS TRYCKERI. 1768.

Information

Title:
Skurups Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Skurup
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain