#5597: Olympia

Nerdeunopns störste ambulerande

BtQGRAFETEATER

gifver föreställningar

1 HNDERSLÖF
it? i tält .vid torget. W
Lördagen den 19 Mens 1910 fràn 5-10e. In.

 

 

Enastående storslaget

JÄTTEPROGRAM

 

1
.
.1
1.V

nu? PROGRAM. an 

1
1
1
1
1
1

   

d
-

Sherlock Holmes.

Oerhördt spännande detektivdrama i 30 afdelningar. , 1  1

Bendsfords vån stortjufven Raflies. 16. En mystisk person. 1-  1

1

Bendsford visar sin frus dyrbara 17. Sherlock Holmes.
halsband. 18. På lif och död.

Hur kassaskåpet öppnas. 19. Raffles infångad.
Stölden af halsbandet planlagges. 20. Moriartys källare. , 
En ulf i fåraklader. 21. Sherlock Holmes i sitt arbetsrum.   -
Två beredda för stölden. 22. Doktor Watson. 1

, Ett obehagligt sammanträffande. 1
RafHes denl segrande.
Sherlock Holmes.

10. Arresteringsordern.

11. Raffles räddar sig.

12. Sherlock Holmes besöker Raffles i

hans eleganta bostad.

13." Ett misslyckadt försök.

14. Den stora klockan Var en lönndörr.

15. I jarnvagskupen.

 

23. Tjufvarnes professor besöker Sher-
lock Holmes.

24. "Handen på bordet!LL

25. Betjanten Billys bragd.

26. Moriarty afvåpnas.

27. Arresteringen.

28. Förbrytarkungen i bojor.

29. Ett vredgadt ögonkast.

30. Detektivernas detektiv.

SQQOTQEWSWHÄFD E01?

2. Ett tvunget medgifvande.

(Komisk).

5. Bilder från Blekinge med
badorten Ronneby.

Vackra storartade scenerier.

Ronneby vattenfall, brunns- och badort. Societetshuset Brunnsparken. Brunns-
hallaine. Hotellet. (Detta lar Vara skandinaviens största tråbyggnad.) Angbåtstur
på Ronnebyån. Karön, Djupadal.

ns- Sensationsnummer. in
4. Enaståendestor 16 kilometers
Steeple Chase i Paris.

Denna för kort tid sedan hållna kapplöpning visar oss på hvilken höjdpunkt
denna sport drifves, samt de ovanligt höga hindren som där tages, hvari flera kull-
ridningar göres, som visar huru ryttares och djurs lif såttas på spel.

5. Spanskt blod.

Dramatiskt. Konstnärligt handkolorerat.

 

Denna bild år i alla afseenden ovanligt lyckad.

Den vackra Caunen uppvaktas af två stolta kavaljerer, af hvilka hon naturligt-
vis föredrager den ena. I

Då skyndar den andre, för att hamnas på sin rival, till dennes hustru - den
lycklige ålskaren år nämligen gift W och omtalar mannens kärlekshistoria. Hustrun
blir utom sig och har blott en tanke: att skaffa sin rival ur världen.

Hon söker upp henne, och de båda kvinnorna råka i ett ursinnigt slagsmål,
som slutar med att hustrun faller dödligt sårad till marken.

Maken står som förslöad inför detta hemska skådespel, men ålskarinnan tager
honom under armen och för honom, med den eviga cigaretten mellan läpparna,
kallblodigt från platsen. "

 

6. Kolbärarens Rival.

  
  
   
  
   

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.
Stàplats 85 öre.
Barn 25 öre.

Iris

 

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 174.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain