#5596: Olympia

Nordeuropas största ambulerande

lOGlRAF-ETEATER

gifver föreställningar

l HNDERSLÖF

t? i tält vid torget. W
Söndagen den 20 Mars 1910 från 5-10 e. m.

Enastående storslaget

JÄTTEPROGRAM

M PROGRAM. W .

   

l. . Indianhöfdingen.

En ny DHHIEL BOOHE.

Indianer och cowboys i fejel med hvaranolra.

Oöfverträffad i gripande och spännande moment.

Hänförande naturscenerier från MEXIKO.
Den allt igenom andlöst följda framställningen är uppdelad i 50 afdelningar.

 

 

 

l. Gränsjägaren ute i skogen. 28. De bästa hästarna utsökas.
2. En hare infängad. 1 29. Färdiga för täflingen.
3. En björn skjutes. R 30. Starten.
4. Ensam i skogen. 31. En förtviflad ridt.
5. Hos den vackra indianskan. 32. Mexikanaren svingar indianiiickan
6. I kärleksdrömmar. öfver pä sin häst, och blir den
7. Hemlig förlofning. y segrande. i
8. Indianilickan till häst. 33. uDu har vunnit, dig tillhör hennes
9. Genom skogen. hand, men mig tillhör hennes
10. Mötet med meXikanaren. hjärta. Tillfoga henne nägot ondt
11. Ett hastigt frieri. och du har att räkna med mig."
f 12. På väg till indianlägret. 34. Daniels äfventyr.
18. I förtviflan. 35. Pä jagt i skogen.
14. En öfverenskommelse. 36. Ett möte med en främmande indian.
1-5. Anande sitt öde. 37.. Intrasslad i en fälla. "f
16. En :tätare-.fVW  529.! y.lill-ende som räddare. v i
17. Mexikanaren lämnar indianlägret. 59. Mottag mig som broder och 
18. Underrättelse till den älskade. I skall följa dig hela mitt lif.
19. En hund som budbärare. 40. Efter 5 är.
20. "Följande skogsstigen. i 41. Mexikanska lekar.
21..  förkrossande underrättelse. 42. En hustru i sorg.
22. "Alskadel Min fader tvingar mig 43. Det räddade barnet.
att äkta en Mexikanare. Skynda 44. I mexikanarens hem.
och hjälp mig.u . Ritu. 45. Envig.
23. I sportsträck genom skogen. 46. Hands up.
24. En afbruten förhandling. 47. Flykt.
25. Oro i lägret. 48. Jakten efter iiyktingarne.
26. En öfverenskommelse." 49. Mot lugna och lyckliga tider.
27. LLTill häst skola vi tärla om var 50. Den nya höfdingen hyllas. e
tillbedda. Li 1
I I I I
2. - Fru Stemrelc is tlllbedjare.

Mycket komiskt.

Brandsoldatens

5." Kärlek och plikt.

Gripande drama i 21 afdelningar.

Den unge brandsoldaten lefver ett lyckligt familjelif med sin hustru och lilla
dotter.

Det lilla hemmet blir dock hustrun för enformigt. Allt för lätt läter hon sig
lockas af förföraren och öfvergifver hem och barn. ,

Djup är den öfvergifne mannens sorg men han iinner styrka i kärleken till sin
lilla dotter.

Han bemödar sig glömma sin otrogna hustru. Då. bringar honom tillfället äter
en dag ansikte mot ansikte med henne och förföraren. En stor eldsväda har ut-
brutit i det stora hotellet, modigt tränger brandsoldaten in i eldhafvet för att rädda
de olyckliga som ej kunna komma ut i ett af rummen träffar han sin f. d. hustru
och hennes man. Han igenkänner dem och i förbittring ilar han bort utan att bön-
höra deras rop om hjälp. Utkommen segrar dock hans pliktskänsla. Han störtar
äter in i lägorna och med lifsfara räddar han dem.

Hans hustru får veta hvem deras räddare är, och ilar till sin f. d. man för att
tacka honom och bedja om förlåtelse, men stolt bortvisar han henne, han har endast
gjort sin plikt.

4. I Pyrenéerna.

Storslagen vacker naturbild.
5. i Tulipaner.

6. En irus obeskrifliga äfventyr
på hotellet.

Hejdlöst komiskt och skrattretande.

Obs! Entré Sittplats 50 öre.
Stàplats 35 öre.
Barn 25 öre.

     

aaaaaaaaaa

i,  Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1742. i I i i

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain