#5578: Centralbiografen

I j j (UA .nu

i CENTuL-BIOGRAFEN  

3 Bryggaregatan 3 - -

 

 

 

 

Föreställningar:

- Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt? till 11 e. m.

 

 

Första Afdelningen.

 
 

  
 
 

..- Indianfilms.

Indianfilms.

  

 
  
   
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
   
   
 

Det har hvarit oroligheter bland indianerna i väster, och ett litet
regemente skickas därför ut för attykväfva upproret. Oförmärkt kry a
en trupp indianer fram och innan skyltvakten hunnit ge ett ljud ifran
sig, faller han död -ned på marken. Sedan störta indianerna in i lägret
och inom nägra minuter strida männen från kompani irl-h en häftig strid. t
Men de äro för få, och den ena efter den andre stupar. Kaptenen får
ett dödligt sår, men innan han drager sitt sista andedrag gifver han or-
der åt sergeanten att hissa ned flaggan och gräfva ned den för att den
inte skulle falla i indianernas händer. Hans underordnade utför ordern
med Bull, kompaniets kloka bulldogg vid sin sida, men han har knapt
slutat sitt arbete, förrän också han faller sårad till marken. - Indianerna taga
lägret i besittning, och äro snart berusade; Y"Då den särade sergeanten
ser detta, visslar han på Bull och säger åt denne, att han skall hämta
upp flaggan igen och bära bort den. Bull lyder, och då han sparkat
upp jorden, drager han fram flaggan och rusar iväg med den i munnen.
Men nu vakna indianerna, störta genast upp förfölja hunden, tills
de blifva skilda från honom genom ett passerande tåg. Detta uppskov
gifver Bull ett långt försprång, och han uppnår regementets hufvudkvar-
ter med flaggan ännu fi munnen. Den talar sitt språk, och på order. af
öfversten äro männenvsnart på hästryggen,y och med Bull i spetsen rida
de nu ner till stridsfältet. Indianerna hava återkommit dit, men i den
skarpa strid soml nu uppstår, blifva de fullständigt besegrade. - Ser-
geanten föres till generalen, och berättar hela förloppet, men sedan ut-
andas den trogne soldaten sin sista suck, utsträckt på marken, och den
stackars Bull slickar den dödas ansikte, med ett sorgset uttryck i sina
kloka ögon.

KAPELLET
I KoFoTEN

Under ledning af sin nye direktör Symföni Kofotini

har nu återkommit till Central-Biografen och gifver fr. o. m.
Fredagen den 18zde ånyo sina omtyckta konserter därstädes.

 

WWWO

5 WOWWOMO

 

 

yoow

l

vwwo - w w 

 

 

 

-=j-i o. - .eu-.w :f--s-"wwimrfllrrtMIT-fstäexvgégq. i. 1frias-.1:55I.kW-"jriaéifeaenitig:de

Andra Afdelningen.

Beatrice de Tender.

Beatrice Lascari har sedan sin barndom genom manliga idrotter härdat sin kropp
och utbildat sig till en förtjusande ungmö.
I Hon blir gift med Facino Cane, en adelsman af förnäm härkomst, men blir genom

dennes tidiga död snart änka. i
Nu är honåter ensam med sin lekkamrat från barndommen, den trogne Macaruffo,

som tjänat henne som page. -
Erkebiskop af Mailand, som står i förbindelse med fnrstesläkten Viscontis, vilken

ständigt ligger i fejd med sina grannar, sätter allsin kraft i att förmå Beatrice att ingå

ett andra äktenskap med den unge Philippo M. Viscontis, hvilket till slut, trots Macaruffos

motstånd, lyckas honom. i 1
Viscontis, som gift sig med Beatrice blott för intressets skull, förälskar sig snart ien "

af "sina forna vänninnor Agnes del Maino. Beatrice, som en gång öfverraskar dem vid ett r

kärleksmötle, förebrår honom, men blir förhånad och tillbakastött. r
Macaruffo åstadkommer en sammansvärjning med sina vapenbröder, som går ut på

att störta Visconti och insätta Beatrice som hertiginna af Mailand. "
Men förrådda och -ertappade blifva de båda kastade i fängelset. Ett försök till flykt,

som är förenad med omenskliga faror, misslyckas. De upphinnas och Macaruffo utandar

sin sin suck vid sin härskarinnas fötter. Beatrice öfver-lämnas åt skarprättaren.

1. Erkebiskop von Mailand öfvertalar 5. Macaruffo och .hans vapenbröder

I Beatrice att gifta sig med Philippo sammansvärja sig Vmot Visconti

-f M..Viscontis. - .och hvilja förklara Beatrice som
2. Giftermålskontraktet. i hertiginna av Mailand.

3. Philippo Visconti förälskar sig. i
Agnes del Maino.
4. Viscontis otacksamhet.

En angifvare.

Viscontis nedrighet.

Ett försök till flykt - misslyckat.
Beatrices död.b

.CPONQ

.I TredjeI Afdelningen.

 

llE i I
- ngadinerbergen.

Underbart upplifvande bilder af detta förtjusande ställe, hvilka omfatta
panorama af Engadinerdalen, den romantiska byn Pontresina, ofta besökt af
resande från alla land. Hänförande scener af kaskader och vattenfall vid Inn,
en flod 5,500 fot öfver hafvet, jämt flytande mellan, höga berg och bortförande
de stora glacierernas vatten på Bernina toppen den största glacieren inom
östra Schweits. i .

Gripande bilder äro också framställda af en klättring öfver Bernina-
passet, 13,294 fot och de talrika Spannortertopparna. Vackra snö- moln- och
dimeffekter, djupa klyftor och glacierer tillika med talrika bergryggar och
berggångar göra hela serien till en hänförande tafla af det ställe hvars kli-
mat har blifvit beskrivet som: Nio månader vinter och tre månader-ruskigt.

 Å f v-lmstspelr--ifrålrrfaldelesträffsäkrasinamlhlmnj: .i ..
filmsfirman AQ-B. i i

Slughet är en af de fördelaktigaste ägenskaper en man kan
ha. Genom den förlorar han ingenting, men vinner ofta mycket.
dessutom förhindrar den många bekymmer. "När vi voro i våra ton-
år, stod slugheten oss bi i kärlekens unga drömH - Tom ägde
inteÅ denna egenskap. Därför då May visade honomsin sista
målning sade han "Skräp" ty han ville inte uppmuntra hennes
håg för målning, då han viste att .hon alldrig kunde blifva någon
artist. Men hans rival var mera diplomatisk. Han berömde hennes
försök och blef därigenom genast .Mays förklarade gunstling.
Detta oroade Tom och han beslöt genast, att slå Howard, rivalen
ur brädet. Utklädd till en landstrykare stjäl han målning, och I
Mays närvaro försöker han sälja den till Howard, som icke igen-
kännande den som Mays, kallar den för "det värsta han settu.

Men May känner igen sitt verk, och i det att hon rycker mål- .. i
ningen ifrån dem, säger hon dem att ingen af dem är en bit
bättre än den andra, och vänder dem därpå ryggen.

 

 

 

Rösträttskbinnor Ioch få
I T unnbandskjolar.

sKÄMT.

 

l

WP

 

Mavwwvwwo

biljetter numrerade. Biljetter till dessa föreställ-

ningar kunna alltså med fördel köpas under
eftermiddagen i god tid före föreställningens början. Allm.
Tel. 41 46. -

I OB I Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla
OO

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje Fredag nytt program.

Program 10 öre.

X 1

  

j. E. Behrens Tr., Sthlm 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain