#5570: Olympia

- f -2-ij 
waifM

(få:

.H-.Ö

då A x,

m-.fhfäzflxy

ätväijv:

.M
fav

Åf-Xd

VQW

FN;

Affo

 
 

fXVf-KXX

W

V

  
 
   
 

 

NVVX,

l.

.depxkjfåxg

NäR

X7

ÄV

KXN

Alf x
 wff

me-.é

 Kaffet .f ä

IW

   
    

 

f VAAjwVX-frxdxf XV xq,

mA-mzfxmx?

.XNIQV

 

Nordeuropas största ambulerande

BlOGRAF=JTEATER

gifver föreställningar

I ANDERSLÖF
ts" i tält vid torget.I W

rllauen den l2 llars kl. Josh!! tm.

Enastående storslaget

PROGRAM;

- I I
EXPRESSHYHET!

FRHMTIDENS SJÖSLHG.

Så storslagen är denna bild att den i närvarande tid ej kan öfverträftas.

  

 

 

-III

 

 

2. [Min svärmor är en engel.

Komisk.

5. En misslyckad komplott.

Spännande drama från vilda västern.

Pä ett af sina ströftåg öfver Nevadas högslätter fär Buffalo Bill, präriernas
hjälte, tillfälle att med sin lasso rädda en stackars kvinna, som störtat ned i en af-
grund. Föga anar han, att han därmed på. samma gäng räddat sitt eget lif. Hon
hör nämligen till ett röfvarband, hvilket planlagt ett attentat mot Buffalo Bill. Det
lyckas dein ocksåJ att genom list locka honom i ett bakhäll och tillfångataga honom.
Men om natten smyger sig kvinnan,.hvilken har Buffalo Bill att tacka för sitt lif,
bort till fången, löser hans band och visar honom den väg, på hvilken han skall
fly. Om morgonen upptäckes förräderiet och då. röfvarne ej kunna få fast i flyk-
tingen, lät-a de sitt raseri gå ut öfver den stackars kvinnan och döma henne att lef-
vande brännas. Men nu, som ofta skett förut, dyker Buffallo Bill qupp i rätta ögon-
Vblioket och med sin säkra reffelbössa befriar han henne från en lzvnH-full död. 4 m -

4. Mispeln bringar -- lycka.

Komisk bild.

 

 

5. I - I
LJUNGBY HoRN.
Praktfullt handkolorerad i 5 akter.

 

 

l

Två. troll, Didrik och Vidrik, äro förälskade i samma trolliiicka. Det kom ofta
till sammanstötning emellan dem, när flickan icke ville veta af dem och retade dem
ofta då de stodo vid sina bössor. Till slut blandade sig gamla mor i striden och
förklarade att om hon ej bestämde sig för någon af dem, skulle hon förvandlas till
ett lindebarn och kastas upp pä jorden. Trollidickan log ät dem alla och ett ögon-
blick efter var hon förvandlad till ett dibarn och Didrik och Vidrik äro pä väg upp
till jorden med henne.

I en borgs barnkammare, där barnjungfrun sof, byttade de riddarens förstfödde
mot trollflickan och tog människobarnet med sig.

16 är gick, trolliiiokan visade samma natur och var en förskräckelse för sin om-
gifning. En dag befann sig trollkvinnan iett stort sällskap pä en utflykt. Sällskapet
kom alldeles förbi LLElverhögLL och här lade sig den unge junker Ove att hvila en
stund. Under glädje och munterhet drog sällskapet vidare. Då höjde sig jorden,
och ut kom en mycket vacker filicka, som bjöd junkern att dricka en guldbägare.
Han slog drycken ut och drog den unga flickan till sig, men trollen drogo frän den
andra sidan, och Hilda, den i sin tid förbytta iiickan, försvann åter i. jorden.

Mörkret sänkte sig öfver skogen och Ove hvilade sitt förvirrade hufvud mot
jorden. Anga steg upp frän jorden, elverfiickan kom fram och drog dansande den
stackars junkern ned i trollenas värld. Omsluten av ohyggliga varelser sökte Ove
naturligtvis skydd hos Hilda, som han kände sig dragen till med osynliga band och
hon gaf honom det rådet att visa dem korset, han bar om sin hals. Alla trollen
Hydde för detta heliga tecken, och Didrik vände tillbaka för att ätbyta de två flickorna.

Som ett trollslag stod Didrik och de tvä unga i festsalen pä Hildas föräldrars
borg, där ett stort sällskap var samlat. Deras ankomst väckte både glädje och harm,
men Didrik och Ove fick snart omtalat händelsen. och dä han i en sky försvann med
den bortbytta trollflickan, som så länge hade uppträtt som fröken pä borgen, föll
där liksom ett fjäll frän allas ögon. Modern tryckte sin .försvunna och återfunna
dotter till sitt hjärta och sällskapet lyckönskade det unga paret, som hade slutit ett
förbund för lifvet.

6. Solfjädern.

Storslaget fint handkolorerad.

Förande tanken tillbaka till de pudrade markiser-nas och den behagsjuka me-
nuettens förlofvade tider, glida solfjädersfigurerna fram från sina stela ställningar och plat-

ser för att i mjuka och graciösa rörelser gifva lif ät den ena taiian vackrare än den andra.
l l I
Den kvinnliga cyklisten.

7.

En ung dam köper en cykel och pröfvar hastigt sin lycka. Dessvärre lyckas
försöket mycket illa. Den unga damens många olyckor skaffar henne icke vänner
2på hennes första utflykt, och mycket medtagen vänder hon hem och hoppas pä
bättre lycka nästa gäng.

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.
Stàplats 35 öre.
Barn . 25 öre. "

u

Egen elektrisk belysning.

 
 

 

 

får Xi; WW
v;fo WWNÄNN A

GGRAF OLYMPIA

f Vi x,[ Vl
e. f QNÄ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
   
 
  
 
  
  
 
 
   
   
 
 
  
   
  
  
    
  
  
 

.p i

j

MN
WWW

 

Skurup Hill). Lidberg-s tryckeri. 1745.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain